Какво е HbА1с?01/07/2013

Гликираният хемоглобин А1с (HbА1с) е показател за средното ниво на кръвната глюкоза, което е било поддържано през предшестващите два-три месеца, и представлява златен стандарт за дългосрочно проследяване на степента на гликемичния контрол. То показва каква е била степента на глюкозна експозиция на всеки човек.

При сладките хора нивото на HbА1с е по-високо, отколкото при хората с нормална глюкозна обмяна. При добър контрол на кръвната глюкоза (поддържане на близки до нормалните стойности), стойностите на HbА1с при диабетиците се приближават до тези при хората без захарен диабет.

Концентрацията на HbА1с в кръвта не се влияе от нашето моментно здравословно или емоционално състояние (стрес или остро заболяване), както и от това дали провеждаме теста сутрин на гладно или два часа след нахранване (за разлика от измерването на кръвната глюкоза).

- Ниво на HbА1с над 6.5% (48 mmol/mol) e показател за захарен диабет

- Нива от 5.7 до 6.4% (от 39 до 46 mmol/mol) могат да бъдат показател за преддиабетно състояние

- При повечето от пациентите със захарен диабет над детско-юношеска възраст се препоръчва да поддържат ниво на HbА1с под 7% (53 mmol/mol) с цел да се намали техният риск за диабетни усложнения. Измерването на HbА1с на всеки три месеца е полезно средство за наблюдение на гликемичния контрол. Не се препоръчва постигането на стойности на HbA1c под 7%, когато е налице риск за хипогликемия. При стойности под 6.5% (48 mmol/mol) се увеличава опасността за тежка хипогликемия.

- При по-млади пациенти, със скорошно начало на диабета и липса на сериозни сърдечносъдови заболявания, се препоръчва постигането на стойност на HbA1c около 6.5%, но не и ако това води до тежки хипогликемии. При по-възрастните пациенти, при които стриктният контрол на гликемията е рискован, целите трябва да бъдат по-високи - HbA1c 7.5-8.0% (58-64 mmol/mol).