Хомеопатията не е безобидна!01/07/2013

Хомеопатията може да уврежда нейните потребители по два начина - директно и косвено (непряко), предупреждават авторите на проучване за страничните ефекти на някои от най-често прилаганите продукти. Лекарите трябва да предупреждават пациентите и особено родителите на деца за потенциалния риск за тежки алергични реакции (някои дори с фатален край) и за опасността от отравяния при свръхдозиране.

Авторите на настоящото проучване, публикувано в International Journal of Clinical Practice (1), са направили системен преглед на публикуваната информация за различни нежелани странични ефекти на често използвани хомеопатични продукти като за целта са използвали пет електронни бази с данни.

Съобщенията за неблагоприятни събития, свързани с приема на различни хомеопатични средства, са от десетки държави - Австрия, Белгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Израел, Индия, Италия, Испания, Мексико, САЩ, Швейцария, Швеция...

Списъкът от докладваните преки странични ефекти е доста дълъг: алергични реакции, включително анафилаксия, увреждане на белите дробове, спиране на дишането, посиняване, остър панкреатит, силно забавена сърдечна честота, спиране на сърцето (сърдечен арест), синкоп (загуба на съзнание), силна психична възбуда, кома, смърт, стомашночревни оплаквания (гадене, повръщане, диария), различни обриви, оток и други увреждания на кожата, рак на кожата и на пикочния мехур, електролитни нарушения, метаболитна ацидоза, бъбречно увреждане, нужда от диализа...

Продължителността на тези реакции е била от няколко часове до седем месеца. Повечето от пострадалите са се възстановили напълно или частично, но са възникнали и няколко смъртни случая.

Най-често и бил прилагано растението Rhus toxidendron (Рус токсикодендрон, отровен шмак) при различни състояния като болки в ставите и мускулите, навяхвания, гриподобни симптоми, треска, херпес...

Нито едно проучване при хора не е доказало, че рус токсикодендрон може да бъде от полза при каквото и да е било заболяване. Резултатите от неговата употреба за повляване на болката при артрит не показват по-висока ефективност отколкото тази на плацебо за разлика от успоредното използване на нестероидно противовъзпалително средство.

Намазването на кожата с гел, който съдържа силно разреден отровен шмак, и със същия на вид гел, в който няма никакво активно вещество, постига сходен ефект за намаляване на болката в ставите (артралгия).

Проблемът с хомеопатичните продукти е, че ако са ефективни, те не могат да бъдат безопасни (лишени от нежелани странични ефекти) и обратното - ако са напълно безобидни, то тогава те са само вода, която не съдържа никакво активно вещество. А това означава, че с „нищо лекуваме нищо“.

Принципът (философията) на хомеопатията е, че „сходното се лекува със сходно“ (на латински език similia similibus curentur). С други думи, различните симптоми на пациента могат да бъдат овладяни със субстанции от минерален, растителен или животински произход (често отрови, а дори и тежки метали), които в неразредено състояние предизвикват същите симптоми (например гадене, повръщане, възпаление, главоболие, болки в ставите, кожен обрив, кашлица, висока температура...) при здрави хора. Името на хомеопатията произлиза от гръцките думи homoios (сходно) и pathos (страдание).

За да е хомеопатично, оригиналното вещество трябва да е разредено колкото се може повече - до степен, в която от него не остава нито една активна молекула. Този процес се нарича ултра-молекулярно разреждане.

Според химиците, при разреждане, което надхвърля цифрата на Аводагро*, във водната среда не остава дори и една молекула от оригиналната субстанция. Според хомеопатите, в течността „се съхранява информация” за свойствата на оригиналните вещества**, ако при разреждането течността се разклаща.

Няма убедителни научно-изследователски доказателства, че хомеопатията може специфично да лекува което и да е било заболяване (още преди три години писахме в нашия/ваш вестник, че в това отношение е ала-баланица...). След като „подобното се лекува с подобно”, как тогава от нищо може да излезе нещо?

Непряката вреда от хомеопатичните продукти е, че с тях може да бъде заместено (забавено) започването на ефективно лекарствено лечение.

Хомеопатията се прилага при различни здравни нарушения, но нейната безопасност не е оценена критично до момента. Настоящото проучване показва, че тя не е толкова безобидна, колкото изглежда, а дори може да води до тежки неблагоприятни събития.

Твърдението, че употребата на хомеопатични продукти е безопасно е подвеждащо за потребителите. Ако приемем на доверие, че тези продукти са ефективни, то те би трябвало да причиняват нежелани странични ефекти, подобно на стандартните лекарствени средства.

Лекарите не трябва да препоръчват прилагането на хомеопатични продукти при малки деца, като трябва да предупреждават родителите за потенциалната опасност от нежелани странични ефекти. Основният принцип на медицината е „първо да не се вреди“.

Внимание! Прилагането на хомеопатични продукти при тежки и животозастрашаващи заболявания може да нанесе сериозна и трайна вреда. Лечението на бактериална пневмония, стрептокова ангина, атопичен дерматит, бронхиална астма, захарен диабет, депресия, ревматологични или кръвни болести с подобни продукти е не само неефективно, но дори е опасно поради забавяне на започването на лечението с антибиотици и други доказано ефикасни медикаменти за пряко повлияване на съответния патологичен процес.

* Константа на Avogadro NA=6.022 141 79(30) x 1023 mol-1

** Според Френската хомеопатична фармакопея, хомеопатичните продукти се подлагат на 30 последователни (1:99) разреждания. Те не съдържат дори 1/10 000 част от оригиналната субстанция или 1/100 част от най-малката доза, използвана от алопатията (класическата медицина).

Използван източник:

1. Posadzki А., Alotaibi А., Ernst Е. Adverse effects of homeopathy. A systematic review of published case reports and case series. Int J Clin Pract. 2012;66 (12):1178-1188 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1742-1241