Домашният хаос обърква гликемичния контрол при децата с диабет тип 1


vd 01/07/2013

Децата с диабет тип 1, които живеят в хаотични домакинства, поддържат значително по-високи нива на гликиран хемоглобин (HbA1c) в сравнение с тези, които се отглеждат в спокойна и ведра семейна среда, показаха резултатите от проучване на американски педиатри (1).

Редът и дисциплината се оказват водещи фактори за подобряване на диабетния контрол при децата и юношите, е основният извод на авторите.

Интересен факт, е че социалноикономическият статус на родителите не е имал толкова голямо отражение върху степента на гликемичния контрол (проследена за период от 6 месеца), колкото домашната суматоха, врява, караница, неразбория, включително честото звънене на телефон, които обяснимо причиняват объркване, нервничане, стрес и емоционални и поведенченски разстройства при подрастващите.

В проучването са участвали над сто деца с диабет тип 1 на възраст от една до 13 години, като резултатите показват, че „малките захарчета“, отглеждани в условия на домашна анархия и гюрултия, имат по-високо ниво на HbA1c с над 1% при една и съща степен на медицински грижи и сходен режим на лечение.

Интервенциите за ограничаване на домашния хаос могат да помогнат на децата с диабет тип 1 да постигнат по-добър гликемичен контрол, е основният съвет за родителите.

Използван източник:

1. Levin L. et al. Relationship between hemoglobin A1c and chaos in the family household in chidren with type 1 diabetes mellitus. Pediatric Endocrine Society 2013; Abstract 1522.301

Novo Nordisk