Чревна бактерия може да предпазва от затлъстяване и диабет тип 201/07/2013

Чревен микроб, наречен Akkermansia muciniphila, участва в механизмите на смилане и резорбция на храната, както и в регулирането на теглото, като може да служи за предпазване от хранително затлъстяване и метаболитни нарушения, които водят до появата на диабет тип 2, обявиха белгийски изследователи в списание PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Бактерията носи фамилното име на своя откривател - холандския микробиолог Антон Акерманс (1941-2006), а второто й име подчертава нейната слабост („филия“, любов) към слизесто-подобното вещество муцин, съдържащо се в чревния сок. Муцинът не само овлажнява вътрешната повърхност на червата, но също така улеснява пасажа на храната и предпазва чревната лигавица от действието на бактерии, които могат да причиняват възпаление и инфекции.

Данни от предишни проучвания показаха, че диабетиците тип 2 имат различен състав на чревната флора в сравнение със здравите хора с поднормено или с нормално тегло. Установено е също така, че комплексната микробна екосистема на червата играе важна роля в редица функции на човешкото тяло, включително и тази на имунната система (участва в изграждането на естествения ни имунитет).

Точните механизми на взаимодействие между микробните популации в човешките черва продължават да бъдат недостатъчно изяснени и обект на активни изследвания, но нарушаването на равновесието на тази екосистема играе важна роля за възникването на редица алергични и възпалителни заболявания.

Доминиращият обитател в богатия на хранителни вещества слизест слой на червата е Akkermansia muciniphila. Нормално, количеството на този предпазен за нас микроорганизъм е 3 до 5% от цялата бактериална флора.

Авторите на настоящото проучване са установили, че лабораторните мишки - модели на затлъстяване и диабет тип 2, са имали намалено количество от тези бактерии в сравнение с техните роднини с нормално тегло. Храненето на затлъстелите мишки с храна, която е съдържала живи бактериални култури, е довело до намалено натрупване на телесни тлъстини, до понижаване на възпалението в мастната тъкан и до подобряване на периферното действие на инсулина.

Наред с това, приемът на A. muciniphila е повишило нивата на ендоканабиноидите в чревната лигавица - това са вещества, които намаляват възпалението, увеличават секрецията на пептиди и подобряват бариерната функция на червата.

Същият изследователски екип е наблюдавал, че пробиотиците повишават количеството на A. muciniphila при хора с диабет тип 2 и затлъстяване, като това води до подобряване на естествената бариерна функция на чревната лигавица и до намаляване на абсорбцията на хранителните вещества. Процесът отново е бил свързан с понижаване на инсулиновата резистентност (основното метаболитно нарушение, което води до повишен риск за диабет тип 2) и подобряване на глюкозната обмяна.

Настоящото откритие ще послужи за бъдещи изследвания с цел използване на бактерията за профилактика и лечение на затлъстяването и свързаните с него нарушения в обмяната. За отбелязване е фактът, че само живите микроорганизми имат благоприятни ефекти.