Защо никотинът е особено нежелан при сладките хора?


vd 01/05/2013

Тютюнопушенето е вредно за здравето на всеки човек, но хората със захарен диабет или тези с повишен риск да развият това заболяване се излагат на допълнителен риск за сериозни усложнения като исхемична болест на сърцето, инсулт и периферна съдова болест.

Пушачите с диабет поддържат по-високи нива на кръвната глюкоза (захар), като пряката причина за това е… никотинът в тютюновите изделия. Американски изследователи са установили, че повишаването на нивото на никотина в кръвта води до увеличение на нивата на гликирания хемоглобин А1с с 34%.

По-високите нива на хемоглобин А1с увеличават риска за развитието на усложнения на малките съдове (на очите, нервите и бъбреците) и на големите съдове (сърце, мозък, крака).

Отдавна е известно, че пушачите имат по-висок риск за развитието на диабет тип 2 (тежките пушачи – с над 60%, леките – с над 30% и бившите – с около 20%), както и че пушачите с диабет имат по-високи нива на кръвната глюкоза (при сходна степен на самоконтрол) отколкото непушачите, но едва сега е известна и причината за този факт.

Никотинът може да стимулира гликозилирането на хемоглобина, а вероятно и на другите белтъци (свързането им с глюкозата). Гликозилирането на аминокиселините в циркулацията и на белтъците в различни тъкани е свързано с развитието на диабетни усложнения.

Данните от това проучване показват, че при сладките хора не е подходящо да се използват и лепенки, съдържащи никотин, с цел да преустановят пушенето на цигари.

Novo Nordisk