Повече тест-лентички – по-малко диабетни усложнения


vd 01/05/2013

Редовното самоизмерване на кръвната глюкоза води много по-добър контрол на диабета (а оттам и по-малко негови усложнения), показаха резултатите от американско проучване, публикувани в списание Diabetes Care.

Изпитването за пореден път доказва, че хората със захарна болест трябва да получават повече безплатни тест лентички, а и да си купуват допълнително сами, колкото позволяват финансите им. Многократното измерване през деня е особено важно за пациентите с диабет тип 1, които са на интензифицирано инсулиново лечение (четирикратно инжектиране или постоянна подкожна доставка с инсулинова помпа).

Само като пример, в момента обществената здравна система в САЩ, наречена Medicare, плаща за най-много три тест-лентички за глюкомер на ден, а частните застрахователни фондове за четири, максимум пет дневно. Цената на лентичките в САЩ е 60-70 цента (0.89-1.04 лв.).

Проучването е проведено при 20 000 души с диабет тип 1, като половината от тях са били на възраст под 18 години. Изследователите са базирали оценката си на нивото на хемоглобин A1c (HbA1c), което показва как е бил контролиран диабета през последните три месеца. По-високият процент HbA1c показва, че през този период от време е било поддържано по-високо средно ниво на кръвната глюкоза. За хора без диабет нивото е 4 до 6%.

За диабетици препоръката е HbA1c да не надминава 7% (виж циферблата на часовника на първа страница), като малко по-високи стойности (7.5-8%) са допустими при малките деца, както и при хората с висок риск за тежка хипогликемия (случаи с дългогодишен диабет, намален усет за улавяне на хипогликемия, анамнеза за чести и тежки хипогликемии) и/или с напреднали диабетни усложнения и сърдечносъдови заболявания (поради неблагоприятното отражение на хипогликемиите при тези състояния).

Участниците, които измервали кръвната си глюкоза 3-4 пъти дневно са имали средно ниво на HbA1c 8.6%. Тези, които правели тест 10 пъти дневно имали средно HbA1c 7.6%. Повече от 10 измервания на ден не са носели допълнителни ползи.

Препоръката на Американската диабетна асоциация е всички хора с диабет, които са на инсулинова терапия, да измерват нивото на кръвната си гликоза поне три пъти дневно.

Допълнителните измервания са подходящи преди и след занимания със спорт (особено ако е непланиран, с по-голяма продължителност и/или с по-голямо натоварване), преди да се кара автомобил или по-време на дълго шофиране, при стресови ситуации или остри заболявания, при съмнение за нощна хипогликемия или вечер преди лягане след прием на алкохол…

В заключение, учените обясняват, че самоцелното измерване на нивата на кръвната глюкоза не помага, ако не е последвано (на база на резултатите) с промяна в хранителния и двигателния режими, ако не е съпътствано със здравословно и нискокалорично дневно меню, както и спазване на останалите препоръки за поддържане на добър гликемичен контрол.

Novo Nordisk