Очаква се четирикратно увеличение на младите с диабет тип 2 в САЩ


vd 01/05/2013

Лечението на диабета и на свързаните с него усложнения поглъща над 25% от бюджета ($174 милиарда годишно) на най-голямата здравносигурителна система в САЩ – Medicare, която не би могла да издържи по-нататъшно увеличение на диабетните разходи.

Според прогнозите в САЩ, ако темпът на увеличаване на новодиагностицираните диабетици се запази като в началото на века, то през 2050 година броят на младежите до 20 години с диабет тип 1 ще се увеличи три пъти, а на тези с тип 2 – четири пъти!

Най-висока е заболеваемостта от диабет тип 2 сред афроамериканците и новите имигранти от развиващите се страни (и техните потомци), които имат по-нисък социално-икономически статус.

Почти 70% от пълнолетните американци са с наднормено тегло или затлъстяване. Близо едно от пет деца на възраст между 6 и 11 години е със затлъстяване, съгласно новите данни на националния Център за контрол и превенция на заболяванията.

Novo Nordisk