Не, на тютюнопушенето!


vd 01/05/2013

Настоящите пушачи имат:

– 25 пъти по-голяма вероятност да загинат от белодробен рак в сравнение с непушачите

– три пъти по-висока смъртност, независимо от болестта, която е станала причина за фаталния изход, в сравнение с непушачите

– скъсена обща продължителност на живота с 10 години

Освен риска за рак на белите дробове и на други органи (включително на панкреаса), тютюнопушенето увеличава опасността от бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест, атеросклероза, исхемична болест на сърцето, диабет тип 2, еректилна дисфункция при мъжете… То е най-лесно предотвратимата причина за смърт.

В България има висок относителен дял на редовни пушачи във възрастовата група над 15 години, много висок относителен дял на мъжете пушачи във възрастовата група от 20 до 45 години (двама от всеки трима мъже в тази активна възраст са пушачи), нарастване на относителния дял на жените и юношите пушачи (особено на момичетата, във възрастовата група 13-15 г.).

Според проучвания на Министерство на здравеопазването и на Националния център по обществено здраве, пушачи са 42.9% от българите – съответно 56.5% от мъжете и 31.2% от жените. Наблюдава се тенденция за разпространение на тютюнопушенето сред учениците, най-вече при момичетата, както и снижаване на възрастовата граница на започване на пушенето.

Нашата страна попадна в класацията на Уолстрийт джърнъл с 10-те страни в света с най-голям дял пушачи от населението за 2012 година (1).

България е петата страна в света, в която се пуши най-много:

– Пълнолетни българи, които пушат: 38.8% (в сравнение с 19% в САЩ и 29% средно за страните в Европа)

– мъже: 50.3% (10-то място в света)

– жени: 28.2% (6-то място в света)

– Консумация на цигари годишно на глава от населението: 2 822 цигари (второ място след Сърбия)

– Средна цена на пакет цигари: 2.5 евро (34-то място)

България попада сред единствените 11 страни в света, в които над половината от мъжкото население пуши. Тя също така е една от тези 11 челни страни, в които над една четвърт от женското население също пуши редовно.

Особено тревожна е тенденцията 31.6% oт момичетата у нас на възраст от 13 до 15 години да пушат – в това отношение се нареждаме на четвърто място по относителен дял на девойките-пушачки!

Българите не са само сред едни от най-честите пушачи, но и са едни от най-тежките такива. По този показател нашата нация заема второ място в челната класация – средно годишно се изпушват по 2822 цигари на глава от населението.

Забраната от първи юни 2012 година да се пуши на публични места като ресторанти и барове доведе до намаление на консумацията на цигари, сходно на тенденцията, наблюдавана и в другите европейски държави.

Кои са страните, които се нареждат преди нашата пета позиция: Руска федерация (4-то място, вторият най-голям пазар на цигари в света след Китай, 60% от мъжете са пушачи, които имат и много висока смъртност, дължаща се на тютюнопушене – шесто място в света), а „медалистите“ са съответно:

– Чили – трето място – 44% от населението пуши, като над 37% от пълнолетните жени са пушачки и почти 40% от момичетата на възраст 13-15 години

– Папуа Нова Гвинея – второ място по относителен дял на пушачите сред пълнолетното мъжко население – над 60% (в това отоншение по-напред е единствено Сирия), над 52% от момчетата на възраст от 13 до 15 години са пушачи (първо място в света) и 36% от момичетата (второ място). В края на 2011 година правителството въведе забрана върху пушенето на обществени места и върху производството на малки пакети с цигари (по пет) с цел да ограничи консумацията сред юношите и хората с ниски доходи. Цената на стандартен пакет е средно 3.70 евро (20-то място в света).

– Австрия – „златен медал“ по тютюнопушене – 47% от пълнолетното население на страната или почти всеки втори е пушач, 47% от пълнолетните жени са пушачки (първо място в света), като в това отношение делът на мъжете пушачи е само с 1% по-висок – 48% (15-то място), цена на пакет цигари – средно 4.70 евро (14-то място).

Най-скъпите цигари в света са в Норвегия, Австралия и Великобритания.

Българите са едни от най-тежките пушачи

Страната ни е посочена на пето място по честота и тежест на тютюнопушене (над 2000 цигари на глава от населението годишно) в списъка, съставен на базата на данни на Американското дружество по ракови заболявания и Световната белодробна фондация (2).

С други думи, не попадаме в списъците на най-богатите или най-образованите нации, но за сметка на това сме сред най-сериозните пушачи…

Според тази класификация, на глава от населението у нас се изпушват по 2822 цигари годишно. В това отношение ни изпреварва единствено Сърбия (2861 цигари годишно), като след нас се нареждат Гърция (2775 цигари) и Русия (2786 цигари). За сравнение, в Китай се изпушват по 1722 цигари, а в САЩ – по 1028 цигари на глава от населението годишно.

България:

1. Заема второ място в света по тежест на тютюнопушенето

2. У нас над половината от пълнолетните мъже и над една четвърт от пълнолетните жени са редовни пушачи

3. Особено тревожен е фактът, че над 30% от българските момичета на възраст от 13 до 15 години са пушачки – това прави почти една от три девойки!

Използвани източници:

1. McIntyre D. The 10 countries where people smoke most. The Wall Street Journal. November 2012

http://247wallst.com/2012/11/01/the-countries-with-the-heaviest-smokers/print/

2. www.theatlantic.com/international/archive/2013/05/which-countries-smoke-most-and-which-have-the-best-anti-smoking-ads/276422/

Novo Nordisk