Глобално проучване на тютюнопушенето при младите хора


vd 01/05/2013

Ако тютюнопушенето не започне в ученическа възраст, вероятността това да се случи по-късно е много по-малка. Шансът за отказване от цигарите при възрастен пушач е толкова по-малък, колкото по-ранна е била възрастта на пропушване.

Проучване, проведено в 148 страни-членки на СЗО през периода 2002-2008 година, в което са участвали над два милиона ученици от 11 000 училища, включително в България, показва, че:

– 55% от децата са изложени на цигарен дим на обществени места

– 15% са повлияни от скрита реклама

Данните от това проучване за България:

През 2008 година около половината от учениците (58.8%) са експериментирали с цигари. Броят на момичетата превишава този на момчетата, особено в София. Броят на учениците, опитвали да пушат, нараства от 47.2% при 13 годишните, до 66.3% при 15-годишните.

Над 25% от децата са изпушили първата си цигара преди да навършат 10 години. Тревожен е фактът, че в групата на непушачите почти всеки трети (31.2%) съобщава, че е склонен да пропуши през следващата година.

Около половината от децата пушачи изразяват желание да откажат цигарите (49.1%). Това желание изразяват еднакъв брой момчета и момичета. Не са установяват разлики във възрастов план – съответно 54.% (13 г.), 47.6% (14 г.). Опитите за отказване са неуспешни при 57.8 % от тях.

На пасивно тютюнопушене в дома си са изложени 63.9% от учениците. На пасивно тютюнопушене на обществени места са изложени 70.1% от анкетираните. Над 2/3 от децата живеят с родители-пушачи. Най-често, в семейството пушат и двамата родители.

Значимо повече пушачи (82.2%) в сравнение с непушачи (63.2%) са от семейства, в които родителите пушат. Около 3 от 10 деца (29.6%) съобщават, че почти всички техни близки приятели пушат. С възрастта относителният им дял нараства.

Независимо от забраната за продажба на цигари на деца до 18-годишна възраст, преобладаващата част от настоящите пушачи се снабдяват официално с цигари от магазин, като, в над 2/3 от случаите (67.9%) продавачите не са искали от тях да удостоверят възрастта си…

Novo Nordisk