Световна седмица на глаукомата през март


vd 01/02/2013

За първи път ще се проведат безплатни прегледи за глаукома и в малките населени места в България

За четвърта поредна година, във връзка с отбелязването на Световната седмица на глаукомата между 10 и 16 март, Пациентска организация Глаукома (www.glaucoma.bg) ще организира безплатни прегледи за заболяването.

Фокусът тази година ще бъде върху жителите на малки населени места в България, които в сравнение с тези в големите градове и особено столицата, са по-уязвими и поставени в неравностойно положение. Липсата на офталмолог и/или трудното придвижване до него поради отдалеченост, физически или финансови затруднения, лишава тези хора от всякаква превенция и лечение, поражда реални условия за влошаване на зрението при заболелите и крие опасност от ослепяване.

Информация за самите изследвания, графика за извършване на прегледите, както и местата, на които ще се провеждат, ще бъдат оповестени по време на пресконференция на 7 март 2013 година (четвъртък) от 11:00 часа в Пресклуб БТА, както и на уеб страницата на организацията.

Световната седмица за борба с глаукомата (www.wgweek.net) се провежда за шеста поредна година между 10 и 16 март по инициатива на Световната асоциация по глаукома (WGA) и на Световната глаукомна пациентска асоциация (WGPA). Първият Световен ден за борба с глаукомата бе отбелязан на 6 март 2008 година, като от 2011 той прерасна в Световна седмица за борба с глаукомата. Тази година Световната седмица за борба с глаукомата протича под наслова:

Светът е чудесен да се вижда всеки ден, така че не позволявайте на глаукомата да ви попречи.

Глаукомата е втората най-честа причина за слепота в световен мащаб. В европейските държави (включително в България), поради застаряването на населението, се очаква увеличаване на случаите с глаукома. Приблизително половината от болните остават недиагностицирани навреме.

Глаукомата не може да се излекува, но чрез ранното й диагностициране може да бъде спряно нейното развитие и зрението да бъде запазено.

В България от глаукома страдат около 80 000 души, като само половината от тях знаят, че са болни и се лекуват.

В становище на Пациентската организация Глаукома и инициативен комитет на офталмолозите, изпратено до министъра на здравеопазването на 2 март 2013, е посочена необходимостта от следните мерки:

1. Официално признаване на болестта глаукома за социално значимо хронично заболяване и реимбурсиране на 100%, както в повечето страни в света, на антиглаукомните медикаменти на основание чл. 48 т.2 от Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисиите по цени и реимбурсиране

2. С цел ранното диагностициране на болестта, чиято честота се увеличава прогресивно с напредване на възрастта: организиране веднъж в годината с направление от личния лекар на задължителни очни профилактични прегледи, включващи измерване на очното налягане, на пациенти над 40-годишна възраст и на такива с рискови фактори за заболяването.

3. Заплащане от НЗОК на всички необходими изследвания, свързани с първичния основен преглед за диагностициране на заболяването (включващ основни рутинни методи: зрителна острота, биомикроскопия, гониоскопия, офталмоскопия, компютърна периметрия, пахиметрия, оптична кохерентна томография – ОСТ).

4. Увеличаване на броя на безплатните прегледи, включващи измервания на очното налягане за диспансеризираните пациенти от един път на шест месеца на един път месечно.

5. Заплащане от НЗОК на 2 изследвания на зрителното поле (компютърни периметрии) годишно за болните от глаукома

6. Заплащане от НЗОК на едно изследване годишно на дебелината на неврофибрилерния слой на ретината (ОСТ)

7. Заплащане на една пахиметрия при първи основен преглед

8. Отпадане на интервала от 30 дни между антиглаукомните оперативни интервенции, заплащани от НЗОК.

Предната камера на окото (изградена от роговицата, ириса, зеницата и лещата) е изпълнена с течност, която облива роговицата и лещата и ги осигурява с кислород и други жизненоважни хранителни вещества. Течността също така осигурява нужното налягане за поддържане на формата на окото. Това налягане се нарича вътреочно налягане.

Глаукомата е група от невродегенеративни заболявания, които прогресиращо „открадват” зрението без предупреждение, тъй като водят до увреждане на зрителния нерв. Той е отговорен за пренасянето на зрителна информация от окото до мозъка.

Поради увреждането (атрофията) на зрителния нерв, някои сигнали не могат да достигнат до мозъка, което води до намаляване на зрението. В ранните стадии на заболяването може да няма никакви оплаквания.

Първичната откритоъгълна глаукома е най-често срещаната форма на заболяването при възрастните хора (над 40 години). При нея налягането на вътреочната течност се повишава, защото тя не може да се оттича правилно.

Тя се нарича „тихият крадец на зрение”, защото обикновено не предизвиква симптоми преди да възникне забележима загуба на зрение.

По тази причина глаукомата често прогресира незабелязано, докато зрителният (оптичният) нерв не е вече необратимо увреден, успоредно с варираща степен на трайна загуба на зрението.

Профилактиката при откритоъгълната глаукома е най-доброто лечение. Необходимо е да се правят поне веднъж годишно измервания на вътреочното налягане, които е хубаво да бъдат съчетани и с измерване на дебелината на роговицата, тъй като при по-дебела роговица може да се отчете невярно по-ниско вътреочното налягане и обратно – по-тънката роговица може погрешно да алармира за по-високо вътреочното налягане.

Рискови фактори за развиване на глаукома са:

– възраст над 60 години

– диабет – три до шест пъти по-висок риск

– късогледство

– фамилна обремененост

Препоръчително е всеки човек над 40-годишна възраст да си направи първия профилактичен очен преглед за глаукома при специалист. Хората над 60 години трябва да ходят на профилактични прегледи на всеки 12 месеца.

Подходящата терапия (лекарствена или хирургична – традиционна или лазерна) зависи най-вече от вида глаукома. Ранното диагностициране е жизненоважно за спиране на прогресията на заболяването.

При нелекувана или неконтролирана глаукома, засегнатият човек може да забележи намаляване на способността да вижда краищата на зрителното си поле – той се оплаква, че вижда като „през тръба” поради засягане на периферното му зрение (на снимката).

Допълнителна информация за заболяването и за останалите му форми може да намерите на уеб сайта на Националната пациентска организация Глаукома: www.glaucoma.bg/какво-е-глаукома

Novo Nordisk