Среща на диабетни организации с министерства


vd 01/02/2013

В началото на годината в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се проведе работна среща със зам.-министър Валентина Симеонова и представители на диабетни организации от Южна България, включени в Синия кръг на надеждата.

На искането ни откликна най-напред Министерството на здравеопазването и МТСП. Екипът, който беше поканила зам.-министър Симеонова, показваше нейното отговорно и внимателно отношение.

На срещата присъстваха: Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания (АХУ), членове от екипа на зам.-министър Симеонова, д-р Ковачева – от Министерството на здравеопазването, г-жа Христова – юристконсулт в Министерство на културата. От страна на диабетните организации участваха представители от Бургас, Сливен, Нова Загора, Маджарово, Сливница, Мирково и София.

При непринудения разговор между участниците в срещата ясно пролича доброто партньорство между диабетните организации, ползата от изградената преди пет години ресурсна мрежа за обучение, приетите идеи на доброволчеството.

На отправените въпроси към г-н Коралски за получаване на повече информация за отворените програми на АХУ, за конкурсите и изготвянето на проекти за кандидатстване за финансиране от Агенцията, както и за национални стратегии, получихме подробни отговори.

Неговите думи бяха, че вратите на Агенцията са винаги отворени за нас, че той и екипът му ще ни подпомагат в нашата дейност. На въпроса за Закона за доброволчеството г-жа Христова, юристконсулт в Министердтвото на културата, каза, че той е минал на първо четене в Парламента и се чака второто му четене и добави, че е възхитена от доброволческата дейност на нашите диабетни организации.

Д-р Ковачева от Министерството на здравеопазването изрази своето възхищение от екипната работа на диабетните ни организации в Южна България. Дейността им, освен със социална насоченост, е насочена и към решаване на здравни проблеми.

Тя допълни, че е изготвен вече проект за Регистър на диабетно болните и предстои неговото реализиране. Информацията, която ние вече сме подготвили в организациите си по места за нашите членове-диабетици, според нея е един много добър регистър, който ще бъде представен в Министерството на здравеопазването.

Трудностите , които срещат диабетиците при получаване на ортопедични обувки споделиха Райна Димитрова – председател на диабетната организация в Сливница и Мария Радева от Маджарово, поради това, че те са малки населени места и при тях няма специализирани комисии и хората са принудени да пътуват до областните центрове.

Зам.-министър Симеонова посрещна този проблем с разбиране и предложи да обмислим предложение в тази насока и да го представим в писмен вид в Министерството.

Г-жа Симеонова сподели, че е разбрала много за борбата на хората с диабет с проблемите им, за трудностите на членове на диабетните организации, които се опитват с минимални средства да вършат благородна дейност, как те са отворени към трансгранични партньорства, за изграденото отлично партньорство между организациите.

Станка Димитрова

Сливен

Novo Nordisk