За надеждата и доброволчеството


vd 01/12/2012

Всички сте чували за Синия кръг на надеждата. Синият кръг е символ на обединението на всички нации срещу диабета и бе създаден от Международната диабетна федерация през 2006 година.

Присъединяването ни към тази общност започна от 2008 година – ние сме диабетни дружества от Южна България – Бургас, Нова Загора , Панагюрище, Карнобат , Камено, Средец, Сливница, София, Маджарово и индивидуално участие на представители от дружеството в Сливен .

Плод на трансгранично партньорство са връзките между РСНЦ „Диабетни грижи„ (Бургас) и Диабетното дружество в град Къркларели – Турция с ръководител д-р Солаков, дружества от Русия и Украйна, които също търсят възможности за сключване на договори за партньорство.

Всички чувстваме промяната в мисленето, виждаме новите идеи, които излизат от хората и дружествата – те амбицират и вдъхновяват засегнатите от това заболяване да се борят за по-качествен живот.

Много се говори за доброволчеството. Какво е доброволчеството? То е начин, по който хората могат да помагат на дадена кауза.

Да си доброволец е въпрос на личен избор. Да си доброволец означава безвъзмездно да даряваш своя труд и в замяна да придобиваш знания и опит.

Да си доброволец означава да прекарваш времето си в дейности, които са приятни, полезни и понякога забавни; дейности, които ти помагат да се развиваш и придобиваш нови умения, да се запознаваш с нови хора и места.

Да си доброволец означава да вярваш в каузата, която си избрал. Доброволчеството е начин на мислене. Доброволчеството е израз на добрата воля. Доброволчеството мобилизира за добри дела над 100 милиона европейци всяка година. Доброволчеството насърчава солидарност между поколенията и социална справедливост.

Доброволчеството в социалната сфера е разпространено навсякъде по света. Тук, при нас, много често посрещаме доброволци от Северна Америка, Великобритания, Белгия и Германия… Те са предимно млади хора, студенти в известни университети. Желанието им е да се срещнат и запознаят с децата на България, защото това е бъдещето ни.

Световният диабетен ден – 14 ноември, тази година бе под мотото „Необходимост от действия за защита на здравето на младото поколение”. Изключително внимание се обърна на важната роля на обучението.

Целта бе да се подчертае тревожното нарастване на броя на диагностицираните със захарен диабет, да се подобри информираността за заболяването и възможностите за превенция, както и да се насърчат правителствата да работят по проблемите на диабета чрез приемането на национални диабетни програми.

На захарната болест се дължи голям дял от разходите за здравеопазване в много развити страни. Терапията на диабета поглъща над 10% от бюджета на здравеопазването на всяка държава, като по-голямата част от тези пари отиват за лечение на сериозните хронични усложнения.

Лечението на един диабетик струва на здравеопазването средно 2.5 пъти по-скъпо от лечението на пациент без диабет. Според прогнозите на СЗО, ако се запази сегашната тенденция, през 2025 година броят на диабетно болните на планетата ще достигне 300 млн. души.

Ние знаем какво ни трябва в България: Дългосрочна национална програма „Диабетни грижи”. Реален национален регистър на диабетиците.

Изграждането на ресурсна мрежа от обучени и компетентни диабетици и техните близки ще спомогне за по-добра профилактика на заболяването, за по-добра превенция на неговите усложнения посредством подобряване на гликемичния контрол. Това ще има и сериозен социалноикономически ефект върху цялото общество!

Затова ние искаме да бъде гласуван закон за доброволчеството в България! Това ще покаже ясно отговорността на държавата да поеме ангажимент към доброволческата дейност!

Станка Димитрова

Диабетичка, доброволка, участник в Синия кръг на надеждата

Сливен

Novo Nordisk