Социални фактори влияят върху гликемичния контрол на децата с диабет тип 1


vd 01/12/2012

Фактори като социалноикономически статус, образование на родителите и семейна структура оказват влияние върху степента на гликемичен контрол при децата с диабет тип 1, независимо от осигурения всеобщ достъп до медицински грижи, показва проучване, представено на тазгодишната конференция на Канадската група по детска ендокринология.

Резултатите от изследване на гликирания хемоглобин (HbA1c) при деца с диабет в Hospital for Sick Children в Торонто, са показали, че трите немедицински фактора като: материално състояние на родителите, социален (етнически) произход и семейна структура играят независима роля върху степента на гликемичния контрол.

Децата с диабет тип 1, които се отглеждат в семейства с лошо материално състояние (финансови ограничения) или в неблагоприятна социална и семейна среда (в етнически малцинства, социални ограничения) имат значимо по-високи стойности на HbA1c, както и много по-голям риск (почти двоен) от влошаване на гликемичния контрол, налагащо спешна помощ и болнично лечение.

Novo Nordisk