ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2


vd 01/12/2012

Оградете правилния отговор и прибавете точките към Вашата оценка

1. Възраст

0 т. Под 45 години

2 т. 45-54 години

3 т. 55-64 години

4т. Над години

2. Индекс на телесна маса

0 т. Под 25 kg/m2

1 т. 25-30 kg/m2

3 т. Повече от 30 kg/m2

3. Обиколка на талията, измерена под ребрата (на нивото на пъпа)

Мъже

0 т. Под 94 cm

3 т. 94-102 cm

4 т. Над 102 cm

Жени

0 т. Под 80 cm

3 т. 80-88 cm

4 т. Над 88 cm

4. Обикновено упражнявате ли физическа активност поне 30 минути дневно на работното място и/или по време на отдиха (вкл. обичайна ежедневна активност)?

0 т. Да

2 т. Не

5. Колко често консумирате зеленчуци, и плодове

0 т. Всеки ден

1 т. Не всеки ден

6. Досега приемали ли сте редовно антихипертензивни медикаменти?

0 т. Не

2 т. Да

7. Досега имали ли сте висока кръвна захар (напр. при рутинен преглед, заболяване, по време на бременност?

0 т. Не

5 т. Да

9. Има ли сред Вашите близки родственици или други роднини хора с диагноза диабет (тип 1 или тип 2)?

0 т. Не

3 т. Да: дядо, леля, чичо или първи братовчед (не не и родител, брат, сестра или дете

5 т. Да: родител, брат, сестра или собствено дете

Оценка на общия риск

Рискът от развитие на диабет тип 2 в рамките на 10 години е:

Нисък: риск от развитие на заболяването при 1 на 100 души

7-11 Леко повишен: риск от развитие на заболяването при 1 на 25

12-14 Умерен: риск от развитие на заболяването при 1 на 6

15-20 Висок: риск от развитие на заболяването при 1 на 3

Повече Много висок: риск от развитие от 20 на заболяването при 1 на 2

Индекс на телесна маса (ИТМ, body mass index – BMI) – изчислява се като теглото в килограми се раздели на ръста в метри на втора степен (кg/m2)

Например, човек с тегло 82 кг и ръст 1.67 м, има ИТМ = 82: (1.67 х 1.67) =29 кг/м2, което означава наднормено тегло (ИТМ 25-30). ИТМ повече от 30 е показател за затлъстяване

Novo Nordisk