Диабетът се управлява по-добре с технологии


vd 01/12/2012

Използването на умни (смарт) телефони с предварително запазен в тях план за управлението на диабета за една година и безжични глюкомери (на снимката) помага на хората с диабет по-добре да управляват заболяването, показаха резултатите от американско проучване, публикувани в списание Journal of the American Medical Informatics Association.

В продължение на три години половината от 400-те участници в изпитването за използвали смарт телефон с предварително поставен в него подробен план за поведение по отношение на диабета, получавали са СМС (текстови съобщения) с указания и са имали онлайн достъп до диабетна медицинска сестра.

Другите 200 души са били оставени на обичайните грижи и съвети, посещавайки редовно здравно заведение.

Още след първите шест месеца „мобилната” група е постигнала значимо понижение на нивата на хемоглобин А1с (HbA1c). След 12 месеца те са имали и сигнификантно по-ниски нива на „лошия” (LDL) холестерол.

При пациентите, използвали умните технологии, е било по-лесно да се променя прилаганото лечение, да се включат нови лекарства, да се започне лечение с инсулин и да се увеличи прилаганата доза, когато това е било необходимо. Тази група и била по-гъвкава по отношение на взимане на бързи и правилни решения и по-склонна към промени.

Интересно е, че няма разлика между двете групи по отношение на честотата на контролните прегледи при лекар.

Novo Nordisk