Ще има ли по-малко инсулинова бюрокрация?


vd 01/10/2012

На пресконференция от Националната асоциация на децата и младите хора с диабет през юли бяха отчетени резултите от първия месец на едногодишната кампания за обучение на пациенти в малките населени места, провеждащо се от асоциацията и лекари специалисти.

На нея бе съобщено, че от август протоколите за лечение с аналогови инсулини ще бъдат заверявани само на ниво РЗОК, което значително ще съкрати процедурата. Много вероятно е да се удължи и срокът на действието им от шест месеца на една година.

Ще бъдат обсъждани с НЗОК и варианти за опростяване на режима на отпускане на инсулини на деца и млади хора чрез облекчаване на критериите и отмяна на фиксираната дата на получаване на медикамента. Ще бъдат търсени начини за гъвкаво определяне на количествата инсулин според конкретната нужда на пациента в различните периоди от развитието на болестта, според Елисавета Котова, председател на асоциацията.

През септември е трябвало да започнат преговори с всички фирми, вносители на тест-лентички за контрол на нивата на кръвната глюкоза, в това число и с тези, които до настоящия момент не са били партньори на НЗОК, което, според Котова, ще открие нови възможности за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, който да бъде насочен към увеличаване на броя на лентичките, заплащани от касата.

През есента ще се преговаря и за игли за инсулинова писалки, като е много вероятно да бъде утвърдена реимбурсация на 30 броя на месец. Такава практика е имало преди 2002 година, но след като тя е отпаднала, диабетиците си ги закупуват сами.

Повече информация за резултатите от всички тези проекти можете да намерите от Елисавета Котова, председател на асоциацията, на адрес Пловдив, бул. Освобождение 3, етаж 3; тел.: 032/659 242 и 0893/555 997; e-mail: nadd.2006@abv.bg.

Според Котова, „не бива да се натрапва на обществото внушението, че диабетът струва много пари, че публичните средства, които се влагат за това заболяване, са изключително много. Истината е, че лечението на диабетните усложнения поглъща огромни средства, а това означава, че усилията и финансовият ресурс трябва да се пренасочат към профилактика и адекватен контрол”.

Обиколката из страната на екипите на асоциацията в рамките на последната обучителна кампания, която тази година е фокусирана върху проблемите на диабетиците в малките населени места, е показала, че нивото на грижи за тези хора е трагично в сравнение с обслужването, което получават в големите градове.

Някои от тях никога не са били информирани за режима на хранене, към който трябва да се придържат заедно с инсулиновото лечение. Имало е болни, на които никога не е бил изследван гликираният хемоглобин (HbA1c).

Наред с това, качеството на обучение и обслужване на младите хора с диабет рязко се понижава след навършване на 18-годишна възраст, когато те излизат извън обсега на грижи на детските ендокринолози. А, това е предпоставка за ускорено развитие на хронични диабетни усложнения, включително и на бъбреците.

Novo Nordisk