Лек срещу диабет тип 1?


vd 01/10/2012

Противотуберкулозната ваксина може да води до обратно развитие на диабет тип 1, показват първоначалните резултати на изследователи от Massachusetts General Hospital в Бостън, САЩ (1).

Ваксината, наречена BCG (това съкращение произлиза от латинските думи Bacille Calmette Guerin, бацил на Калмет и Герен, БЦЖ), е единствената ваксина за профилактика на туберкулозата и се прилага от 1921 година.

Името на ваксината произлиза от имената на нейните откриватели – микробиологът Албер Калмет и ветеринарният лекар Камил Герен. Тя съдържа отслабен щам, предизвикващ туберкулоза в едрия рогат добитък (Mycobacterium bovis).

Щамът е бил изолиран през 1906 година за първи път от двамата изследователи от крава с туберкулоза в Института Пастьор в Париж. Отслабеният вариант не е вирулентен (не предизвиква заболяване), но води до стимулиране на естествения имунен отговор.

В настоящото проучване са участвали пациенти с дългогодишен диабет тип 1 (средно 15 години), на средна възраст 35 години. При шестима от тях са били приложени ниски дози на ваксината БЦЖ или плацебо (същото на вид вещество, но без изследваната активна съставка в него), като резултатите са били сравнени с тези при две групи контроли – съответно 57 пациенти с диабет тип 1 и 16 здрави доброволци.

За период от 20 седмици са провеждани различни имунологични кръвни изследвания всяка седмица и е измервано нивото на С-пептида (показател за степента на инсулинова секреция).

Според американските изследователи, приложението на ниски дози от ваксината има добър профил на безопасност и толерантност. Другият важен резултат е, че най-вероятно БЦЖ повлиява автоимунния процес, водещ до развитието на диабет тип 1, стимулирайки продукцията на цитокина, наречен тумор некротизиращ фактор (TNF) алфа. Той от своя страна може да убива избирателно Т-лимфоцитите, които разрушават инсулин-произвеждащите клетки на панкреаса.

При малка част от ваксинираните участници е наблюдавано краткотрайно, но значимо увеличение на продукцията на инсулин (повишаване на нивата на С-пептида в сравнение с неваксинираните контроли с диабет тип 1).

Ваксината може да предпазва произвеждащите инсулин клетки на панкреаса (бета-клетките) от Т-лимфоцитите, които са клетките-убийци на имунната система и дори временно да възстановява функцията на бета-клетките.

Авторите подчертават, че са необходими допълнителни проучвания, с участието на повече хора с диабет тип 1, които да потвърдят наблюдаваните от тях резултати. Нужно е също така да се определи и каква доза от ваксината трябва да се използва, за да се постигне оптимална ефективност.

Използван източник:

1. Faustman D., Wang L., Okubo Y. et al. Proof-of-concept, randomized, controlled clinical trial of Bacillus-Calmette-Guerin for treatment of long-term type 1 diabetes. PLoS One 2012.

Novo Nordisk