Десетте всеобщи заповеди


vd 01/10/2012

Целта до 2025 година, която ни постави Организацията на обединените нации (ООН), е да постигнем намаление на:

– преждевременната смъртност от незаразни болести като сърдечносъдови заболявания, рак, захарен диабет и обструктивна белодробна болест с 25%

– честотата на захарния диабет (повишени нива на кръвната глюкоза или медикаментозно лечение за постигането на контрол) с 10%

Убиец номер едно в световен мащаб на настоящия етап остават сърдечносъдовите заболявания, на които се дължат 80% от смъртните случаи в страните с нисък и средно висок доход, особено при хора на по-млада и трудоспособна възраст (30-60 години).

Непредприемането на необходимите мерки на обществено и на персонално ниво за ограничаване на водещите незаразни болести в световен мащаб ще струва $47 трилиона долара в рамките на следващите 25 години, като в страните с нисък и средно висок доход загубите биха били $500 милиарда годишно.

Световната здравна организация (СЗО) посочи 10 финансово ефективни стратегии за борба с незаразните заболявания(1), които образно ще формулираме като „десетте всеобщи заповеди” на ХХ век:

1. Движи се редовно за здраве! Целта е да намалим обездвижването с 10% при хората над 18-годишна възраст

2. Следи кръвното си налягане! Тази мярка може да понижи честотата на артериалната хипертония (стойности на кръвното налягане =/>140/90 мм жив. ст.) с 25%

3. Ограничи всекидневния прием на сол (натрий)! Препоръчва се общ прием на по-малко от пет грама сол дневно (под 2000 милиграма натрий)

4. Не пуши! Целта е да намалим броя на настоящите активни пушачи с 30%

5. Намали приема на наситени мазнини за сметка на ненаситените мазнини! Съветът е да ограничим вноса на наситени мазнини с 15% – те трябва да доставят под 10% от общите дневни калории. Трябва да преустановим производството на индустриални транс мазнини (те се съдържат в много от настоящите готови храни)

6. Контролирай теглото си! Целта е да спрем ръста на затлъстяването (да намалим броя на хората на възраст 25 години и нагоре с индекс на телесна маса =/>30 кг/м2)

7. Ограничи общата консумация на алкохол! Избягвай рискованото, прекомерното или увреждащото пиене. Под обща консумация на алкохол се разбира прием на чист алкохол на глава от населението при хората на възраст 15 години и нагоре

8. Следи нивото на холестерола! Целта е да понижим високия холестерол с 20%

9. Спазвай предписаното (и доказано ефективно) лечение за профилактика на миокардния инфаркт и мозъчния инсулт! Всеки втори човек не прави това редовно

10. Осигури достъп (тази заповед се отнася до хората, които се занимават с финансова политика и администрация на здравното осигуряване) до незаменими генерични лекарства (ниски цени) и основни медицински технологии за лечение на незаразните болести! Целта е 80% от цената на незаменимите генерични медикаменти за лечение на сърдечносъдовите и другите обществено значими незаразни заболявания да се покрива от публични и частни фондове.

За България водещите цели трябва да са: намаляване на тютюнопушенето и прекомерната консумация на алкохол, борба със затлъстяването, увеличение на заниманията със спорт (или поне редовно движение през повечето от дните в седмицата), ограничаване на солта и наситените мазнини в храната, подобряване на контрола на кръвната глюкоза (при хората с диабет), на кръвното налягане (при хората с хипертония и/или с диабет) и на повишения холестерол (при хората с изявено сърдечносъдово заболяване и/или с диабет).

Комбинираното прилагане на посочените мерки може да намали заболеваемостта и смъртността от миокарден инфаркт и мозъчен инсулт. Хората, които имат прекаран сърдечносъдов или мозъчносъдов инцидент, е важно да имат осигурен достъп до доказано ефективни лекарства за профилактика на повторните нежелани събития, както и възможност за съветване с лекари специалисти, когато това е необходимо.

Д-р Яна СИМОВА, д.м.

Национална кардиологична болница – София

Използван източник:

1. Smith S., Collins A., Ferrari R. et al. Our time: A call to save preventable death from cardiovascular disease (heart disease and stroke). Circulation 2012; DOI:10.1161/CIR.0b013e318267e99f http://circ.ahajournals.org/content/early/2012/09/17/CIR.0b013e318267e99f.full.pdf+html?sid=3c6b9f00-a4e3-425e-ba17-a2ce3f43e666

Novo Nordisk