Световен диабетен ден 2012: Да защитим бъдещето си


vd 01/07/2012

Световният диабетен ден – 14 ноември, тази година ще бъде посветен на нуждата от действия за защита на здравето на бъдещите поколения. Фокусът ще бъде насочен към важната роля на обучението – на здравните специалисти, на хората с диабет и на хората, изложени на риск за развият заболяването, поради нездравословния си начин на живот.

Развитието на диабет тип 2 може да бъде избегнато при много от случаите с помощта на здравословно хранене и редовна физическа активност. Тези мерки са особено важни за децата и подрастващите със затлъстяване.

Начинът, по който живеем, може да изложи здравето ни на риск! Да защитим бъдещето си като променим настоящето.

14 ноември е денят, в който в Канада се е родил един от откривателите на инсулина – д-р Фредерик Бантинг.

Novo Nordisk