След iPhone, iPad, iPod, вече и iГлюкомер


vd 01/05/2012

Новият глюкомер на Санофи iBGStar не е просто поредното устройство, което да измерва нивата на кръвната глюкоза на хората с диабет, а приставка към популярните iPhone, iPad и iPod на Apple, която осигурява много точни резултати, възможности за архивирането и анализирането им и разбира се, за изпращане на данни на лекуващия лекар.

Пълна информация за iBGStar, който добавя към дължината на iPhone само около 2.5 см, можете да намерите онлайн на www.bgstar.com/web/ibgstar. Приставката още не се продава в България.

Използвайки мощния и бърз компютър на iPhone и на другите устройства на Apple, приставката iBGStar дава възможност за графично изобразяване на резултатите от измерването на кръвната глюкоза, но има и апликация, която събира (и архивира) информация за физическите усилия/упражнения, консумацията на въглехидрати, инсулиновите дози – всичко това комбинирано в интерактивна графика.

Разбира се, цялата информация може лесно да бъде изпращана по имейл на лекуващия лекар, или на диетолог и други здравни специалисти.

Много обучителни материали, интерактивни графики и видео, посветени на iBGStar, можете да намерите онлайн на сайта http://starsystem.sanofi.ca.

Novo Nordisk