Ще се ограничи ли свободният достъп на пациентите с диабет тип 2 до инкретин-базирана терапия?


vd 01/05/2012

Българска асоциация Диабет (БАД) сезира през май с официално протестно писмо министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, управителя на НЗОК д-р Пламен Цеков и председателя на Комисията по цени и реимбурсиране Росица Спасова, както и омбудсмана Константин Пенчев, за ограничаването на свободния достъп на пациентите с диабет тип 2 до инкретин-базирана терапия.

„Нашата асоциация е силно обезпокоена от предвидените промени в режима на изписване на тази терапия. Доколкото сме информирани, очаква се от свободно изписване от общопрактикуващи лекари и еднокринолози да се премине към режим на изписване с протоколи от РЗОК и/или НЗОК, подобно на инсулините,” се казва в писмото.

Това предложение е на НЗОК и е отправено към Комисията по цени и реимбурсиране.

БАД подчертава, че решението е взето „на тъмно”, без необходимия в подобни случаи диалог с националните консултанти, експертите към НЗОК и пациентската отганизация и ще засегне правата и интересите на близо 13 000 български граждани, които към момента не подозират за тази промяна.

„Не е налице нито медицинска, нито социална обосновка за подобно решение. Опасяваме се, че този ход на здравните институции ще доведе до сериозно социално напрежение, безпрецедентно прекъсване на лечението и влошаване на заболяването.

Нещо повече – мнозинството от пациентите ще бъдат принудени да преминат преждевременно към 100% реимбурсираните по-скъпи лекарствени алтернативи и инсулини, което ще увеличи значително разходването на публични средства от НЗОК.

Въпросите, които държим да поставим, и на които очакваме отговор са:

1. Може ли НЗОК да гарантира продължението на лечението с тези лекарства на хилядите пациенти, лекувани понастоящем?

2. Защо пациентите не са попитани и никой от медицинските експерти не е консултиран?

3. Как НЗОК и Комисията по цени и реимбурсиране могат да обяснят затягането на режима на изписване при условие, че тези лекарства са само наполовина реимбурсирани?

В съобщение до медиите от Здравната каса отговориха, че към момента няма промяна в режима на изписване на инкретин-базираната терапия на пациентите с диабет тип 2. Направено е предложение до Комисията по цени и реимбурсиране това лечение да се изписва с протокол. От касата уточняват, че по никакъв начин няма да се наруши достъпът на пациентите до лечение.

Novo Nordisk