Съвременно ли е лечението на пациентите със захарен диабет


vd 01/05/2012

Водещи специалисти ендокринолози, представители на Българския лекарски съюз и пациентски организации се обединиха около тезата, че лечението на пациентите с диабет не отговаря на медицински критерии, а единствено и само на административни такива, по време на семинар на тема „Съвременно ли е лечението на пациентите със захарен диабет”, състоял се в София през февруари.

Българските ендокринолози се обединиха, че трябва да отпаднат сега съществуващите критерии за преминаване от един аналогов инсулин на друг, както и че броят на тест-лентите за пациентите над 18 години задължително трябва да бъде увеличен.

„Защо, когато един пациент е на бързодействащ аналог не може да мине на друг бързодействащ анолог?” попита доц. д-р Цветелина Танкова. „Всички сме против критериите, но няма политическа воля да отпаднат,” допълни тя.

Д-р Пламен Попиванов изрази възмущение от сега действащите критерии за отпускане на инсулин, които по негово мнение обременяват и лекарите и пациентите. „Ние искаме да лекуваме по правилата на добрата медицинска практика,” каза д-р Попиванов.

Той допълни, че лекарите не могат да гледат спокойно как пациентите им трябва да се влошат, за да им предпишат инсулина, който им трябва, и призова администрацията за публичност и откритост при разпределяне на средствата.

Водещите ендокринолози, присъствали на семинара, представителите на БЛС и пациентските организации се обединиха около няколко точки, оформени като обща деклариция до НЗК, МЗ и министър-председателя:

– исканията нямат политическа обвързаност

– исканията не са корпоративно обвързани

– публичност и прозрачност на средствата, предназначени за лечение на пациенти с диабет

– без критерии при преминаване от един аналогов инсулин на друг

– повече тест-ленти за пациенти над 18 години

– национална обучителна програма за пациенти с диабет

Novo Nordisk