Открит е генетичен дефект при бебетата на майките с диабет


vd 01/05/2012

Изследователи от Диабетния център Джослин са открили ключов ензим, който увеличава значимо риска за дефекти на невралната тръба, спина бифида и някои вродени сърдечни пороци при бебетата, родени от майки с диабет. Уврежданията се наричат се диабетна ембриопатия.

Ензимът е аденозин монофосфат (AMФ)-активирана протеин киназа и може да послужи за откриването на отговорните механизми за развитието на различни малформации (уродства) на плода, развиващ се в сладка среда. Този ензим играе ключова роля в обмяната на веществата и поддържането на енергийния баланс.

Дори жените с диабет тип 1 или диабет тип 2, които успяват да постигнат около периода на зачатието нива на кръвната си глюкоза максимално близки до нормалните, продължават да имат два пъти по-висок риск да родят бебета с вродени дефекти в сравнение с бременните от общата женска популация.

Майчината хипергликемия (висока кръвна глюкоза) може да причинява оксидативен стрес за ембриона и да потиска изявата на гена Pax3.

Pax3 има водеща роля за образуването и затварянето на невроналната тръба (в много ранните стадии на ембрионалното развитие), която е предшественик на централния и гръбначния мозък на плода.

До този момент не бе известно по какъв начин оксидативният стрес може да повлиява активността на гена Pax3 по време на ембрионалното развитие на човека, както и защо се развиват увреждания на специфични структури като например невроналната тръба.

В настоящото изследване е било установено, че ензимът AMФ киназа (синонимни съкращения на английски език – AMP киназа или AMPК), който се активира при оксидативен стрес, подава сигнал към ядрата на клетките да потиснат изявата (експресията) на гена Pax3. Това показва, че AMФК може да регулира изявата на специфични гени (1).

Майчината хипергликемия подлага ембриона на повишен оксидативен стрес, който от своя страна предизвиква специфични дефекти в неговата структура поради нарушени сигнали към ядрата на клетките.

Опитите да се поддържат нивата на майчината кръвна глюкоза максимално близки до нормалните стойности („да се излъже плодът, че майка му няма диабет”) на настоящия етап са единственият начин да се намали рискът за развитието на вродени дефекти.

Изследвания в бъдеще ще фокусират върху възможностите да се инхибира активността на AMФ киназата като нова стратегия за осигуряване на нормално развитие на ембрионите на майките с диабет.

Използван източник:

1. Wu Y., Viana M., Thirumangalathu S., Loeken M. AMP-activated protein kinase mediates effects of oxidative stress on embryo gene expression in a mouse model of diabetic embryopathy. Diabetologia. 2012; 55(1):245-54 www.diabetologia-journal.org

Novo Nordisk