Мнозинството българи не търсят второ лекарско мнение


vd 01/05/2012

Почти 71% от пациентите в България не търсят второ лекарско мнение след консултация с медицинско лице. Това показа изследване на международния проект “Healthgrouper”, проведено в рамките на кампанията “Помогни да бъде по-добре” и публикувано в Дневник (www.dnevnik.bg).

Допитването има за цел да оцени колко са доволни пациентите от лекуващите ги лекари, организацията на работа в здравните заведения и отношението на медицинския персонал. Направено е под формата на анкета в социалната мрежа Фейсбук сред пациенти в България, Македония и Сърбия. От България са участвали 1176 души.

Повече от 80% от анкетираните пациенти имат доверие в своите лекари, само 14% – не, а 4.6% са неутрални в отговорите си. В зависимост от това дали лекарите работят в държавни или частни здравни заведения, резултатите малко се различават.

78.3% са заявили, че имат пълно доверие, на тези които работят в държавните здравни заведения, а процентът на доверие в лекарите между хората, които се лекуват в частното здравеопазването, е 85%.

На въпрос дали лекарите у нас обясняват добре състоянието на пациентите си, 86% са отговорили с “да”. 14% не са доволни от разясненията за здравословния проблем, които са дали техните доктори. Очаквано по-доволни са пациентите, избрали консултация на частен преглед.

Novo Nordisk