Изборът на лекар е рекет, а не право на пациента


vd 01/05/2012

Предлагаме ви, със съкращения, отговорите на националния омбудсман Константин Пенчев в интервю за в. 24 часа (www.24chasa.bg):

– Заплащането за избор на екип и изобщо доплащането на медицинската помощ е важен въпрос и е изключено той да бъде решаван в наредба. Законът дава възможност на министъра на здравеопазването да урежда с наредба някои въпроси, но според мен не и този за заплащането за избор на екип.

Освен това според наредбата изборът на екип или лекар е допълнителна медицинска услуга. А всъщност това е основната медицинска услуга – за всеки болен човек най-важното е кой и как ще го лекува.

За мен не е редно да се плаща за избор на екип или лекар. Решението на този въпрос е политическо, съответно и отговорността за него. Но дори да приемем, че това е волята и това е най-правилното решение, то трябва да бъде записано в закон. Само така ще има дебат – в парламентарна комисия, в пленарна зала, ще се чуят всички мнения. Закон се приема тежко и трудно, след обсъждания.

Това, че съм здравно осигурен, ми дава право да си избера което си искам лечебно заведение на територията на страната без никакви ограничения и доплащания, защото това влиза в клиничната пътека. Избирам си болницата заради добрите условия, модерната апаратура и най-вече екипа в нея, вярвам на лекарите там.

И не може, като постъпя, да ми кажат: Да, ама трябва да доплатиш, ако искаш да си избереш кой точно от докторите в болницата да те лекува. Двете неща са взаимно свързани – след като имам право да избера болницата, в която да се лекувам, без да доплащам, имам право да избера и екип, без да доплащам.

Съгласно националния рамков договор, в клиничната пътека на първо място влиза екипът от специалисти, който ще ме лекува. Аз имам право да получа адекватно лечение от специалисти в областта на заболяването, от което страдам. Затова не е логично да доплащам за екип или лекар.

За мен е абсолютно лицемерие да се твърди, че това било правото на пациента на избор. Всъщност става дума не за право, а за рекет. В много болници точно това право се превръща в задължение на пациента – не те лекуват, ако не си избереш екип.

Плащането под масата се предотвратява с контрол. А диференцираното заплащане на отделните лекари в една болница, предвид техните умения и квалификация, е единствено в ръцете на директора на болницата. Той е мениджър, защото болничните заведения по закон са търговски дружества.

От него зависи как парите, които постъпват в болницата по клиничните пътеки, ще бъдат разпределени между отделните лекари в нея предвид тяхната квалификация и умения. Ако един лекар в болницата е три пъти по-търсен от друг, би трябвало да получава три пъти по-голямо възнаграждение, и то от средствата, които влизат по клиничните пътеки. Въпрос на болницата е как ще ги разпредели между отделните екипи, пациентът няма какво да доплаща.

Убеден съм, че лекарите трябва да бъдат много добре заплатени, за да не отидат да работят в чужбина. Това е благороден, висококвалифициран труд и трябва да бъде заплащан достойно. Както съм и убеден, че здравно осигуреният пациент трябва да получи най-доброто лечение, без дискриминация на финансова основа.

Предполагам, че депутатите от ГЕРБ обсъждат да отпадне изборът на екип при родилки и деца до годинка заради нещастните случаи с жени през есента. Убеден съм, че при разглеждането на промени в закона въпросът ще се постави принципно. Да не чакаме някой да почине при операция на сливиците, за да забраним избора на екип от специалисти по уши, нос и гърло!

Novo Nordisk