Диабетът в Европа01/02/2012

Предлагаме ви откъси от изказванията на петима от участниците в дебата в Брюксел, организиран от списание Parliament(1), датската фармацевтична фирма Novo Nordisk и London School of Economics (LSE), за намаляване на тежестта на диабета в Европа:

– „Мониторинг, профилактика и намаляване на рисковите фактори са стратегиите за справяне с огромната и растяща епидемия от диабет,” според Chris Delicata от Малта, президент на европейската секция на Международната диабетна федерация (IDF Europe).

– „Диабетът и другите хронични заболявания натоварват сериозно здравния сектор в Европа,” според Nicolai Wammen (Николай Вамен), министър по европейските въпроси на Дания, според когото датското председателство на ЕС ще фокусира вниманието специално върху диабета.

– „Диабет тип 2 е най-предотвратимото хронично заболяване, което струва на Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция 90 милиарда евро на година, като основните разходи са за диабетните усложниния, а водещи сред тях са очните,” според Panos Kanavos, автор на проучване на LSE върху икономическите разходи за контрол на диабета.

– „Най-голямо внимание трябва да се отдели на ранното откриване на заболяването и на качествените грижи за вече диагностицираните. Само 14 от 27 страни-членки на ЕС имат национални диабетни програми, като повечето вече са остарели. През 2010 година само две европейски държави – Чехия и Унгария, са приели нови програми в тази област. Диабетът убива 350 000 души всяка година в Европа, а шест милиона души живеят, но не са диагностицирани като болни от диабет, което често води до усложнения на заболяването им,” според Martin Soeters, президент на европейските операции на Novo Nordisk.

– „Ракът е по-смъртоносен, но диабетът е хронично и нелечимо заболяване, което съкращава живота на хората, пречи на нормалната им работа, води до ранно пенсиониране, като много от болните мислят, че може да го излекуват с една таблетка на ден и не му обръщат сериозно внимание,” според Leszek Czupryniak от European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Използван източник:

1. http://www.theparliament.com/magazines/parliament-magazine

Novo Nordisk