Основни дейности на БАД


vd 01/12/2011

– Защита на конституционните права и постепенно увеличаване на социалните придобивки на хората с диабет в България

– Убеждаване на държавното ръководство в необходимостта (и големия здравен, социален и финансов ефект) от осигуряването на условия за ефективна профилактика и обучение на цялото българско население в здравословен начин на живот и хранене, както и периодичен скрининг на рисковите групи за ограничаване на диабетната пандемия в страната

– Осигуряване на условия за ефективно, достъпно, своевременно и модерно лечение, диспансеризация, обучение и контрол на диабета и всички диабетни усложнения

– Засилване на ролята на самоконтрола, обучението и активността на самите пациенти в лечебния процес за предпазване от диабетните усложнения. Използване на доброволчеството в тази насока

– Програми за диетично хранене, безплатно антивирусно ваксиниране и безплатно обучение на хората с диабет в България, от квалифицирани медицински специалисти, по различни теми за живота с диабет

– Изготвяне, отпечатване и разпространение на обучителна литература по различни теми, свързани с диабета

– Организиране на национални, регионални и международни дискусии, пресконференции, кръгли маси, обучителни семинари и обсъждания по основните проблеми на диабета и на нашите предложения за тяхното ефективно решаване

– Редовно провеждане на инициативата Ноември – месец на диабета по повод на Световния ден на диабета – 14 ноември

– Създаване на Регионални информационно-консултативни центрове (РИКЦ) на БАД в страната. Там хората с диабет от региона да могат да поставят своите въпроси, да се обучават, да се изследват и консултират с осигурени от БАД медицински специалисти – ендокринолози, кардиолози, офталмолози, невролози, хирурзи, нефролози, диетолози…

Една от основните наши задачи е да обучим всеки човек с диабет сам да поддържа постоянно кръвната си глюкоза в относително нормални граници, което най-сигурно ще го предпази от всички проблеми и усложнения на диабета и ще му осигури нормален живот и реализация!

Проблеми на хората с диабет в България

– Главният проблем е липсата на дългосрочна държавна политика за профилактика и ефективно лечение на диабета, насочена към превенция на заболеваемостта и на тежките усложнения от диабета. От това произлизат и всички останали проблеми на хората с диабет

– Въпреки световната пандемия от диабет, в България все още няма приета Национална програма за борба с диабета и Национален диабетен регистър. Регистърът трябва да даде ясна представа за точния брой на диабетиците, реалните им нужди от медикаменти и самоконтрол, ефективността на провежданото лечение, настъпилите усложнения, инвалидизации и други, а Програмата – основните мерки за подобряване на борбата с диабета в България. Досега всички управленски решения се вземат на тъмно и поради това парите винаги не стигат, милиони се харчат неефективно

– Липсва стандартизирана програма за обучение на диабетноболните. Обучението е оставено на добрата воля на лекуващите лекари – без системен контрол на неговото качество и ефективност

– Неосигуряване от НЗОК на достатъчно тестове за самоконтрол на диабета. Това се отнася особено за болните на интензифицирано лечение с инсулин, които са над 18-годишна възраст, за които от необходимите им 1100 теста, НЗОК заплаща годишно само 150. Този факт не позволява провеждането на това най-ефективно в света лечение в България!

– НЗОК не осигурява достатъчно талони за периодични изследвания, прегледи и консултации при ендокринолозите и специалистите. Така повечето усложнения и проблеми се откриват късно и лечението става много по-скъпо и неефективно. През последните 15 години в България настъпи бум на всички диабетни увреждания, за лечението на които НЗОК ще дава все повече средства. Това нямаше да се случи, ако (след 2001 година) не бе спряно системното контролиране и профилактика на диабета и усложненията му.

– На 14 ноември 2008 година българският парламент прие специална декларация за диабета. Тя трябваше да реши много от изброените проблеми, но три години по-късно няма реализация на нито една нейна точка! Това означава, че българските институции или нямат решение на тези въпроси или не правят достатъчно за по-доброто лечение, обучение, самоконтрол, профилактика и качество на живот на хората с диабет!

– Специалисти от СЗО предупреждават, че към 2025 година броят на диабетноболните в света ще се удвои и здравните бюджети в много страни няма да могат да се справят с огромните разходи за лечение на диабета и всички негови усложнения. Известно е, че за лечението на добре компенсиран диабет се дават около 20 пъти по-малко средства, отколкото за лошо компенсиран диабет с усложнения! Очевидно е, че системната профилактика е най-евтиното лекарство!

Поддържането на добър метаболитен контрол, предпазва най-сигурно от диабетните усложнения. За съжаление това е изключително трудно за пациента и зависи от много задължителни предпоставки:

– Професионализмът на лекуващите лекари

– Прилагането на всички съвременни методи на лечение, контрол и профилактика на диабета и свързаните с него усложнения. Тук трябва да се включат инсулиновите помпи и глюкозните сензори за постоянно наблюдение на гликемията.

– Доброто обучение и активното съдействие на пациентите, като субекти в саморегулацията на диабета

– Гарантирането на достатъчно средства за редовен самоконтрол, съобразно нуждите на провежданото лечение

– Осигуряване на всички необходими прегледи, консултации, лекарства, консумативи и процедури за вторична профилактика на усложненията

– Гарантирането на необходимите условия за здравословен начин на живот и хранене, както и някои основни социални придобивки за интегриране в обществото.

– Гарантирането на тези задължителни условия е основен социален ангажимент на държавата! Осигуряването им превръща диабетика в „условно здрав” човек !

Д-р Адриан Стоев, председател на БАД

Проф. д-р Мария Дамянова, зам.-председател на БАД

Novo Nordisk