20 години от създаването на Българска асоциация Диабет


vd 01/12/2011

Българска асоциация Диабет (БАД) е единствената национално представена организация на хората със захарна болест в България. Тя бе основана през 1991 година от видни български лекари-ендокринолози и пациенти, под ръководството на проф. д-р Никола Колебинов, като сдружение с идеална цел за защита на правата и интересите на вече стотиците хиляди хора с диабет в страната.

Основни задачи на организацията са: непрекъснато търсене на средства и начини за подобряване на живота, лечението и профилактиката на диабетиците от цялата страна. За целта изискваме от държавата да осигури необходимите условия за съвременно лечение и самоконтрол на диабета, системна профилактика и своевременно лечение на всички диабетни усложнения.

Наред с това защитаваме правата на диабетноболните и се стремим да решаваме поставените от тях проблеми, чрез компетентните държавни, общински и здравни институции. Ръководството на БАД работи в тясно сътрудничество с много други български и международни пациентски и обществени организации.

През 1991 година започна и издаването на вестник „Диабет” с главен редактор д-р Диляна Янкова (преименуван на Клуб Д). Изданието достига безплатно до всички наши дружества в страната.

Започна и създаването на диабетни дружества, първоначално с активната помощ на ендокринолозите, а след време и самите диабетици започнаха да се организират и да създават свои регионални организации.

След ранната смърт на проф. Колебинов, организацията се оглавява от Павлин Симеонов – икономист от БАН и диабетик. Характерно за този период на БАД е, че съставът на управителния съвет бе главно от известни български ендокринолози, които поставиха началото на курсовете за обучение на пациенти. Тържествените събрания по случай 14 ноемри бяха много добре организирани, с голяма посещаемост и богата музикално-артистична програма. Раздаваха се разнообразни социални помощи, дарени от спонсори и БЧК.

На следващото отчетно-изборно събрание за председател на БАД бе избран Никола Варадинов, дългогодишен диабетик (тип 2), който в резултат на активните си контакти със Столична община обезпечи офис на сдружението в София, а чрез ЗЗРСИИ и държавна субсидия за БАД, като национално-представена организация.

С тези средства се осигуряваха информационни материали (три поредни години се издаваха календари с важни метаболитни показатели за добър обменен контрол) и безплатна топла обедна храна за 100 души с диабет в София.

По това време бяха създадени много нови диабетни дружества в страната. БАД имаше представители в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и в Експертния съвет по ендокринология към Министерство на здравеопазването.

След смъртта на Варадинов за председател на БАД бе избран юристът Димитър Богданов. През този период управителният съвет осъществи медицинска и юридическа консултация за диабетните пациенти в страната, продължи се обедното хранене и се осигури антигрипна ваксинация.

След избора на нов УС през 2007 година бе взето решение да се хранят вече последователно всички диабетни дружества в страната. Издаде се и научно – популярното Ръководство на диабетика за постигане на условно здраве в две последователни издания.

След подадена оставка от Богданов през 2010, управлението на БАД бе поето от Адриан Стоев – доктор по педагогика, който още като дете се разболява от диабет тип 1.

Като председател на софийската организация – Форум „Диабет”, през последните 20 години той защитава активно правата на българските диабетици пред всички държавни институции.

Поемайки ръководството на БАД, д-р Стоев създаде Дългосрочна стратегия и Програмата за дейността на националната организация за периода 2007-2015 г. (които, след широко обсъждане, бяха утвърдени и приети от дружествата в страната). Той предложи и възстановяването към УС на БАД на Комисиите по отделните направления в дейността.

През 2010 и 2011, с подкрепата на УС и КС на БАД, се осъществи целодневно хранене (със суха храна) на много повече диабетици в различни градове на страната, продължава годишната противогрипна ваксинация, задълбочи се периодичното обучение на хората с диабет по разнообразни теми, бяха създадени и обурудвани осем Регионални информационно-консултативни центъра (РИКЦ) на БАД в страната…

Д-р Стоев създаде и поддържа интернет страница на БАД, в която се предлага разнообразна информация за диабета и дейността на Асоциацията. През 2010 година асоциацията, със съдействието на СК Левски, БТА, спонсори и партньори, организира Първите национални спортни игри за хората с диабет в България и проведе за първи път инициативата Ноември – месец на диабета. През 2011 година БАД осигури безплатен абонамент за вестник Клуб Д на дружествата си в страната.

През последните две години бяха създадени много нови диабетни дружества, няколко напуснали стари членове се върнаха в БАД и цялата организация укрепна… Започва работа по привличане на младите хора и създаване на младежки структури към БАД.

Задълбочиха се контактите и съвместната дейност с основните пациентски и лекарски организации в страната – Българско дружество по ендокринология (БДЕ), Българска диабетна асоциация – лекари (БДА), Съюза на диабетните сестри в България (СДСБ), Националната асоциация на децата с диабет (НАДД), Българска бъбречна асоциация (ББА), Конфедерация за закрила на здравето (КЗЗ), Национален съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) и др.

Като най-важно постижение на БАД през последните години може да се отчете възстановяването на членството ни в Международната диабетна федерация (IDF). Благодарение на наши активни членове бяха създадени контакти с диабетни организации от съседни държави.

По повод 20-годишния юбилей на БАД, както и големия интерес на хората с диабет в цялата страна, преиздаваме за трети път актуализираното и допълнено Ръководство на диабетика за постигане на условно здраве на проф. д-р Мария Дамянова.

Награди по повод на 20-годишнината

Активисти на БАД

д-р Елена Върбанова – съучредител и зам. председател на УС на БАД. Създател на първото софийско диабетно дружество. Създател и дългогодишен ръководител на първия Диабетен център в страната (в София)

д-р Диляна Янкова – съучредител и председател на Комисията за агитация към УС на БАД. Главен редактор на вестник Клуб Д

проф. д-р Драгомир Коев – бивш зам.-председател на УС на БАД. Дългогодишен ръководител на Института по ендокринология и бивш републикански ендокринолог

проф. д-р Мария Дамянова – дългогодишен зам. председател на УС на БАД. Създател и дългогодишен ръководител на Клиниката по детска ендокринология. Доайен на българските ендокринолози

Петър Велчев – председател на СВИВП, дългогодишен организационен секретар и член на УС на БАД и на диабетното дружество в София

Радка Жекова – дългогодишен председател на диабетното дружество в Бургас и социален доброволец

Васил Томов – дългогодишен председател на диабетното дружество във Видин и бивш организационен секретар на БАД

доц. Мария Брусева – дългогодишен председател на диабетното дружество във Варна

Мариана Пироева – дългогодишен председател на диабетното дружество в Плевен. Сегашен председател на КС на БАД

Юлия Георгиева – дългогодишен председател на диабетното дружество в Силистра. Социален доброволец

д-р Адриан Стоев – Един от съучредителите на БАД и на първото софийско диабетно дружество. Дългогодишен негов председател. Сегашен председател на УС на БАД.

Майя Викторова – Международен координатор на БАД поддържащ връзките с IDF

Най-добре работили дружества на БАД през тези 20 години

Бургас – регионално сдружение Диабетни грижи с председател Радка Жекова

Плевен – Асоциация диабет Плевен с председател Мариана Пироева

Хасково – Асоциация диабет Хасково с председател Петър Дялков

Симпатизанти

Галя Вутова – диетинструктор от ДЦ Свети Лука – дълги години тя обучава диабетиците от град София – как да се хранят правилно и как да живеят нормално, като разумно контролират и се справят с всички проблеми на диабета! От няколко години тя обикаля цялата страна и обучава хиляди диабетици от дружествата на БАД. Нейните лекции са разбираеми и интересни за всеки, а ползата от тях е: по-добра профилактика на рисковите групи, по-малко усложнения, по-добро лечение, по-нормален живот с диабета…

доц. д-р Стефан Кривошиев – научен секретар на Българската бъбречна асоциация (ББА) – организира и съдейства на БАД за безплатно изследване на стотици диабетици от страната за бъбречни усложнения. ББА състави обобщена картина на ситуацията с диабетната нефропатия в страната, която може да се използва за вземане на ефективни управленски решения за подобряване на профилактиката и лечението.

Кристиян Андричук – координатор международни отношения към Европейския регион на Международната диабетна федерация (IDF)

д-р Румен Богданов – подиатър в ДЦ Св. Лука – много години обикаля нашите дружества в страната и обучава хората с диабет как да се наблюдават, как да се предпазят и как да се лекуват от диабетно стъпало

Милен Добрев – секретар на НСИХУ към МС – съдейства за по-бързо и ефективно решаване на важни въпроси на организацията с цел подобряване на работата и достигане до все повече хора с диабет в страната

Тодор Кръстев – кмет на район Сердика – съдейства пред СГО и СОС за безвъзмездно петгодишно предоставяне на помещенията за офис на БАД

Диана Хаджиангелова – зам. председател на КЗЗ, председател на АББА и член на Надзорния съвет на НЗОК – голямо съдействие при цялостната организация на Алеите на здравето и първите Национални спортни игри за хора с диабет

Калина Пенчева – началник на отдел Лекарствена политика в НЗОК – единственият служител в НЗОК, който пое личен ангажимент, че решаването на проблема със самоконтрола на диабетиците ще е приорит в работата на НЗОК

д-р Даниела Дариткова – зам.-председател на Комисията по здравеопазване в НС – вложи много усилия за нормативно решаване на част от проблемите със самоконтрола на диабета в България

д-р Джема Грозданова – депутат в НС – вложи много усилия за нормативно решаване на част от проблемите със самоконтрола на диабета в България

Ваня Костова – известна българска поп-певица – предложена от БАД за лице на България в класацията на МДФ за известни личности живеещи в партньорство с диабета. Всички българи се прекланят пред нейните шлагери и глас

Боян Петров – известен български алпинист и изследовател – предложен от БАД за лице на България в класацията на МДФ за известни личности, живеещи в партньорство с диабета. Той отлично контролира своя диабет и въпреки болестта постоянно покорява най-високите върхове в планините, в науката и в живота

д-р Петя Попова – управител на ДКЦ „Свети Лука” – няколко години се бори за възстановяване на статута на първия софийски Диабетен център. Изпраща постоянно свои експерти да обучават диабетиците от цялата страна за правилен контрол, хранене и живот с диабета и всички негови усложнения

Павел Влаев – организационен секретар на СК Левски – голямо съдействие за цялостната организация на първите Национални спортни игри за хора с диабет

Сашо Георгиев – фирма ОЗИ-ГРУП – главен съорганизатор и спонсор на първите Националните спортни игри за хората с диабет в България през 2010

Ивайло Станчев – основател и дългогодишен системен администратор на интернет – форума За диабета – много години форумът дава знания за живота с диабет и е място за обмяна на опит на хората с диабет

Петър Галев – програмен директор на Хелт-медия – обективно отразяващ проблемите на хората с диабет в България и дейността на БАД

Илиян Петров – управител на Кю енд бред къмпани – дългогодишен спонсор на обучителната програма Заедно срещу диабета

д-р Петър Велев – управител на Екофарм – дългогодишен спонсор на обучителната програма Заедно срещу диабета в цялата страна

инж. Мариела Петкова – секретар на район Сердика – оказа съдействие при подготвянето на документите за безвъзмездно осигуряване на офиса на БАД от СГО

Таня Ангелова – управител на фирма БАЛМЕД – многократно е осигурявала курсове за обучение и консултации на диабетиците в редица наши дружества в страната. Осигурява най-евтините за сега глюкомери и тестове за самоконтрол в страната.

Галина Генова – мениджър във фирма Вьорваг – спонсор на редица мероприятия, прегледи и обучения на нашите дружества в Южна България

За контакти с Българска асоциация Диабет: София 1233, жк. Банишора, ул. Подполковник Калитин, бл.20; тел: 02/931 07 79, факс: 02/832 61 75, Е-майл: badiabet@abv.bg ; уеб сайт: www.badiabet.com

Novo Nordisk