Самолетните полети могат да променят функцията на инсулиновите помпи


vd 01/10/2011

Промените в налягането в кабината на самолета може да причини доставка на по-голяма или на по-малка доза инсулин от инсулиновата помпа отколкото е програмираната, което да изложи чувствителните пациенти на риск за рязка промяна в нивото на кръвната им глюкоза, смятат авторите на проучване, проведено от ендокринолози от Медицинския колеж към Университета на Синсинати, САЩ.

Според тях, за избягване на този риск, пациентите трябва да изключват помпата преди излитането и да я включват, като преди това отстранят въздушните мехури от инсулина, след стабилизиране на височината (след изгасването на лампите за слагане на предпазните колани). Помпата трябва отново да се изключи при началото на спускането (светване на лампите) и да се включи след кацането на самолета.

Инсулиновата помпа трябва да се изключи също така и при аварийни ситуации с рязко спадане на налягането в кабината.

При всички случаи, хората с диабет, които използват инсулинова помпа, трябва да се консултират със своя лекар за нейната безопасна употреба, включително и за нейното изключване и включване по време на самолетен полет.

Някои пациенти (особено децата, които имат ниски инсулинови нужди) са много чувствителни дори и при минимални промени в дозата на хормона и поради това са изложени на риск при неправилно функциониране на помпата.

В проучването са участвали 10 пътници с диабет тип 1 с инсулинови помпи (на фирмите Animas и Medtronic) по време на самолетен полет.

Резултатите от наблюдението са показали, че по време на излитане (когато налягането в самолетната кабина се понижава), помпата доставя около 1 до 1.4 единици инсулин в повече отколкото е средното количество. По време на кацане, когато налягането в кабината се увеличи, помпата доставя по-малко инсулин с около 1 единица.

„Много фактори по време на самолетен полет могат да повлияят кръвната глюкоза и малките колебания в дозите на инсулина едва ли са от голямо значение”, заявяват двата производителя на системи за постоянна подкожна инфузия на инсулин в обединеното си становище по този повод. Въпреки това, те подчертават, че този проблем трябва да бъде изследван допълнително.

По време на пътуване всички пациенти на инсулиново лечение трябва да проверяват по-често нивото на кръвната си глюкоза. Освен това, те трябва да носят със себе си проста захар (таблетки, бучки или пликчета със захар).

Възможно е големи промени в налягането да водят до доставката на прекалено или на недостатъчно инсулин – например, бързо изкачване на голяма височина с асансор или със ски лифт.

Novo Nordisk