По-добрият гликемичен контрол ускорява зарастването на раните


vd 01/10/2011

Лошият гликемичен контрол (високо ниво на гликиран хемоглобин – HbА1с) води до значимо по-бавно оздравяване на раните при пациентите с диабет. Всяко увеличение на HbA1c с 1% е свързано със забавено намаление на площта на раната с почти 0.03 квадратни сантиметра (кв. см) на ден, оценено с помощта на дигитални снимки, показват резултатите от проучване.

Хората с периферна диабетна невропатия или периферна съдова болест имат забавено зарастване на раните като този процес се влошава още повече при лош гликемичен контрол. Поради това, те са и група с висок риск за инфекции на раните, остеомиелит и ампутации.

Подобрението на гликемичния контрол може да подпомогне оздравителния процес при пациентите с рани, са предположили авторите на проучването. За да докажат тази своя хипотеза, те са провели проспективно клинично проучване с участието на 183 болни с диабет (средна възраст 61 години, 55% мъже) със средно 320 рани (средно по 2.3 рани на пациент) със средна обща площ на увреждането около 7 кв. см.

При участниците са били проведени тестове за установяване на периферна диабетна невропатия и периферна съдова болест. Лабораторните изследвания са включвали измерване на HbА1с, общ холестерол и други липидни показатели, брой на белите кръвни клетки. Оценени са били пушаческият статус и индексът на телесна маса (средно 35) при всеки болен. Проследени са били кръвното налягане, сърдечната честотата и телесната температура.

Средната стойност на HbА1с е била 8.0%, като 71 пациенти са поддържали нива под 7%, 42% – от 7 до 8% и 70% – над 8%.

По-голямата част от участниците (60%) са имали периферна диабетна невропатия и около 30% – периферна съдова болест.

Анализът е показал, че от всички изследвани показатели само HbА1с има значимо влияние върху оздравителния процес.

При болните с увреждане на периферните нерви всяко повишение на HbА1с с 1% е било свързано с намаление на площта на оздравяване на раната с 0.022 кв. см. на ден, докато при тези с увреждане на периферните съдове – с 0.030 кв. см.

При болни с диабет, които имат рани, е много важно да се подобри гликемичният контрол, е основният извод на авторите.

Novo Nordisk