Никотинът влошава диабета


vd 01/10/2011

Тютюнопушенето уврежда здравето на всеки човек, но никотинът на цигарите може да бъде особено опасен за хората с диабет. Той може да е виновник за поддържането на постоянно повишени нива на кръвната глюкоза, което води до сериозни здравни проблеми, показаха резултатите от проучване, докладвани на 241-ата среща на Американското химическо общество.

Пушачите с диабет имат по-високи нива на гликиран хемоглобин (HbA1c) от непушещите хора със захарна болест, като това се дължи най-вече на никотина в цигарите, който дори в ниска доза може да увеличи HbA1c с 1.8% (от 7 на 8.8% в проведеното сравнение).

Увеличението при това е дозо-зависимо – нараства с изпушването на повече цигари. Наблюдението в продължение на два дни е установило, че много високите дози никотин могат да доведат до нарастване на кръвната глюкоза с 34.5%!

Хипергликемията (високата кръвна глюкоза) доказано повишава риска за диабетни усложнения на очите и бъбреците. Поради това, целта на лечението при диабет е да се поддържат стойности на кръвната глюкоза, които да са максимално близки до нормалните при хората без диабет.

Данните от това проучване показват, че дори и лепенките с никотин (никотин заместваща терапия) могат да имат неблагоприятно влияние върху кръвната глюкоза при сладките хора.

“Никотинът е токсично вещество, което води до влошаване на диабетния контрол. Този факт трябва да се има предвид от пушачите с незадоволителни показатели, както и от техните лекари. Наред с това, диабетиците са по-застрашени от сърдечносъдово заболяване и тютюнопушенето увеличава допълнително този риск”, коментират изследователите.

Според тях, при пушачите с диабет не е удачно да се използват лепенки (пластири) с никотин, особено за по-продължителен период от време. По-добре е да се прилагат други методи за отказ от цигарите.

Резултатите от това проучване повдигнаха въпроса за налагането на финансови санкции за пушачите с диабет, които се нуждаят от интензифициране на терапията за контрол на кръвната глюкоза, поради нежеланието си да преустановят пушенето.

Интензифициране на терапията означава повишаване на дозите на медикаментите и/или добавянето на втори или трети вид таблетки или започване (интензифициране) на инсулиновото лечение, което е свързано с допълнителни разходи на здравноосигурителните каси.

Доказването на никотин в урината при подобни пациенти трябва да води до парични санкции като намаляване на процента на реимбурсиране на допълнителните медикаменти или увеличаване на здравноосигурителните им вноски… Освен това, цената на изследванията на урината за никотин също трябва да се заплаща от самия пациент.

Novo Nordisk