Дори и малките промени в HbA1c са от полза!


vd 01/10/2011

Малки промени в нивото на гликирания хемоглобин (HbA1c) и кръвното налягане могат да понижат значимо риска за миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, хронична сърдечна недостатъчност или други сърдечносъдови усложнения при хората със захарен диабет тип 2, показаха резултатите от проучване в Холандия, докладвани през септември на тазгодишния конгрес на Европейската асоциация за изследване на диабета.

Понижаването на изходното ниво на HbA1c 0.5% и на систолното артериално налягане (горната граница на кръвното налягане) с 10 милиметра живачен стълб могат за период от пет години намалят риска за сериозни сърдечносъдови събития с 10%, са установили изследователите.

В проучването са участвали 5841 холандци на средна възраст 66 години, които са с диагностициран диабет тип 2 преди най-малко две години. Контролът на кръвната глюкоза е бил поддържан с различни антидиабетни таблетки (при 92%) и с инсулин (при останалите 8%).

Пациентите са били включени в програма за подобряване на метаболитните показатели, като целта е била да постигнат нива на HbА1с под 7%, стойности на систолното артериално налягане до 140 мм жив. ст. и индекс на телесна маса до 25 кг/кв.м.

Средните изходни стойности са били съответно: HbА1с над 7%, систолно артериално налягане 149 мм жив.ст. и индекс на телесна маса 29.5 кг/кв.м.

Част от участниците са имали сърдечносъдови и други диабетни усложнения още в началото – периферна артериална болест (0.5%), бъбречно увреждане (11%), невропатия (51%) и ретинопатия (7%). Близо половината (45%) са били с фамилна анамнеза за сърдечносъдово заболяване.

Понижението на HbА1с с 0.8%, на систолното артериално налягане с 26 мм жив. ст. и загубата на тегло, довела до намаление на индекса на телесна маса с 5.7 кг/кв.м., са били свързани с понижение на риска за сърдечносъдово заболяване с 21%.

Тъй като подобни промени са нереалистични в реалния живот или при някои от пациентите могат да бъдат много драстични, то авторите на проучването са провели допълнителен анализ с цел да изследват дали по-леките цели също могат да бъдат от полза.

По този начин те са установили, че дори и малките промени като: понижение на HbА1с половин процент и на систолното артериално налягане с 10 мм жив. ст., както и загуба на 10% от изходното телесно тегло (намаление на индекса на телесната маса с 2.6 кг/кв.м.) могат да имат голямо значение за предпазване на сърцето и съдовете при хората с диабет тип 2.

Novo Nordisk