Награда за журналистика


vd 01/08/2011

Наградата на Националната асоциация на децата с дибет ще бъде връчена на журналисти, оператори и фотографи, пресъздали по най-обективен и човечен начин проблемите на децата и младите хора с диабет.

Категориите в конкурса са: интернет, печатни издания, онлайн издания, телевизия (за репортери и оператори), радио и фотография.

Наградата за 2011 година на тема “Не сме различни” ще бъде връчена за материали, излъчени или публикувани в периода 1 януари 2011 – 15 октомври 2011.

Повече информация можете да намерите на уеб страницата на Националната асоциация на децата с дибет www.children-diabetes.org

Novo Nordisk