Училище „Зелено сърце”


vd 01/06/2011

Скрининг и интерактивно обучение на пациенти с висок сърдечносъдов риск

По повод на Световния ден на хипертонията – 17 май, информационният здравен портал www.zdravenchas.org, със съдействието на фармацевтичната фирма КРКА, стартира заедно със специалисти кардиолози и общопрактикуващи лекари в България кампанията „Зелено сърце”.

Акцията „Зелено сърце” има за цел да стимулира хората да участват активно в поддържане на здравословното си състояние посредством включването им в интерактивни лекции-уроци за сърдечносъдовите заболявания и безплатно онлайн консултиране със специалисти кардиолози.

Акцията “Зелено сърце” ще се проведе на два етапа. Първият етап е до края на месец юни, вторият етап ще е през септември, октомври и ноември 2011. В 22 града на България – София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, Бургас, Айтос, Ямбол, Стара Загора, Казанлък, Сливен, Пазарджик, Смолян, Хасково, Димитровград, Плевен, Русе, Варна, Велико Търново, Горна Оряховица, Добрич, Силистра – ще се проведе скрининг на високо рискови пациенти и те ще бъдат насочени към включване и проследяване с двукратна безплатна кардиологична консултация.

Желаещите да се включат в профилактичната кампания е необходимо да посетят своя общопрактикуващ лекар, който да оцени техния сърдечносъдов риск и да ги насочи към програмата.

Регистриралите се за училището потребители ще бъдат информирани чрез имейл за започването на новите лекционни курсове в рамките на програмата.

Училището „Зелено сърце” е виртуално училище за пациенти, посветено на сърдечносъдовите заболявания и по-специално на липидните нарушения (дислипидемиите) и артериалната хипертония (високо кръвно налягане), като едни от основните рискови фактори за появата на сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт, бъбречни увреждания и др.

Обучителната програма е организирана под формата на 6 интерактивни лекционни модула (по един лекционен курс на месец). Всеки отделен модул съдържа теоретична част (конкретната лекция), тест за проверка на наученото по време на лекцията; възможност за непосредствен безплатен онлайн контакт с лектора (автора на съответната лекция); форма за коментар и връзка с административния персонал на училището; видео и снимкови обучителни материали.

Основна цел на училището е да предостави на пациентите, страдащи или предразположени към сърдечносъдовите заболявания, както и на техни близки и приятели, пълноценно обучение по въпросите на заболяванията, което да подобри качеството им на живот, именно чрез изключване или минимизиране на сърдечносъдовия риск.

Друга важна цел, която училището за пациенти „Зелено сърце” си поставя, е да стимулира хората да участват активно в поддържането на здравословното си състояние, посредством предоставянето, както на информационна, така и на медицинска помощ (консултации и прегледи от специалисти) по въпросите, свързани със сърдечносъдовите заболявания.

Novo Nordisk