Нека да променим диабета незабавно!


vd 01/06/2011

Тази година е третата от петгодишната кампания (2009-2013) на Международната диабетна федерация, насочена към диабетното обучение и профилактика. Днес в света живеят 300 милиона хора с диабет.

Петте ключови послания на 2011:

– Диабетът убива един човек на всеки осем секунди или четири милиона души годишно

– Диабетът засяга хора на всички възрасти, млади и стари, бедни и богати

– Диабетът не трябва да бъде подценяван: всяка година той отнема четири милиона човешки живота, води до един милион ампутации, милиони хора губят своята трудоспособност и доходи

– Грижите за съхраняване на живота са право, а не привилегия, и трябва да включват обучение, фармацевтични средства и медицински технологии

– Здравето може да бъде опазено чрез здравословно хранене и физическа активност, които водят до загуба на тегло и подобряване на нивото на кръвната глюкоза (кръвната захар), кръвното налягане и холестерола

Диабетът повишава риска за сърдечносъдово заболяване (исхемична болест на сърцето, инфаркт и инсулт) четири до пет пъти. Поради тази причина, сладките хора, освен че трябва да контролират кръвната глюкоза, също толкова прилежно трябва да следят кръвното си налягане и нивата на холестерола.

Целите при хората с диабет са много по-стриктни в сравнение с останалото население.

Азбука на диабетния контрол:

А: да се поддържа ниво на хемоглобин А1с (HbA1c) под 7%, освен ако лекуващият лекар не е препоръчал други стойности (при малки деца и възрастни хора с дългогодишен диабет, придружаващи заболявания или намален усет за улавяне на хипогликемия)

Б: да се поддържа ниво на кръвното налягане под 130/80 mmHg

В: да се поддържа ниво на: лош холестерол (LDL, ЛПНП) <2.6 mmol/l (при много висок сърдечносъдов риск <1.8 mmol/l); триглицериди <1.7 mmol/l, добър холестерол (HDL, ЛПВП) над 1 mmol/l при мъжете и над 1.29 mmol/l при жените

Кръвното налягане трябва да бъде под 130 на 80 милиметъра живачен стълб (<130/80 mmHg).

Хората с високо кръвно налягане (артериална хипертония) са два пъти по-застрашени от сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт в сравнение с тези, които поддържат нормално кръвно налягане.

Пациентите с диабет и артериална хипертония имат особено висок риск за сърдечен инфаркт и мозъчен инсулт поради едновременно наличие на две заболявания.

Всеки човек с повишено кръвно налягане трябва да следи всекидневно неговите стойности. Ако мерките за загуба на наднорменото тегло не доведат до постигане на прицелните нива (при сладките хора <130/80 mmHg), то трябва да се започне лечение с медикаменти, които понижават кръвното налягане. Тези медикаменти трябва да се взимат редовно в предписаните от лекаря дози - те не трябва да се спират, въпреки нормализирането на стойностите.

Нивата на холестерола показват колко липиди (мазнини) има в нашата кръв. Холестеролът се пренася с помощта на липидни сферички, наречени липопротеини. Около две трети от холестерола, произведен в черния дроб, се транспортира в кръвта от липопротеините с ниска плътност (ЛПНП, LDL). Този холестерол се отлага в стената на кръвоносните съдове и поради това се нарича „лош” холестерол. Колкото е по-високо неговото ниво, толкова е по-голяма опасността от развитието на атеросклероза и възникването на миокарден инфаркт или исхемичен инсулт поради запушване на съда.

Други вид сферички – липопротеини с висока плътност (ЛПВС, HDL), намаляват вредните ефекти на лошия холестерол, като го отнемат от стената на съдовете и го отнасят обратно до черния дроб, където той се разгражда. Този холестерол се нарича „добър” – колкото е по-високо неговото ниво, толкова е по-нисък рискът за образуването на мастни отлагания (плаки) в стените на съдовете. Мъжете, пушачите, хората със заседнал начин на живот (и от двата пола), както и диабетно болните имат по-нисък добър холестерол. Жените в детеродна възраст и спортуващите редовно имат по-висок добър холестерол.

Друг показател за липидно нарушение са високите нива на триглицеридите. Те се повишени при хората, които пият редовно и прекомерно алкохол, както и при диабетно болните, които консумират много въглехидрати и поддържат лош контрол на кръвната глюкоза.

Подобряването на контрола на кръвната глюкоза и ограничаване на приема на алкохол водят до понижение на нивата на триглицеридите. Много високите нива на този вид мазнини повишават риска за развитието на остър панкреатит и трябва да бъдат намалени с помощта на подходяща диета, хранителни добавки с рибени мазнини или лекарства, предписани от лекар.

Високите триглицериди увеличат също така и риска за сърдечен инфаркт и мозъчен инсулт, но в по-лека степен отколкото високия лош и ниския добър холестерол.

Триглицеридите се отлагат като мастни депа в тялото – мускули, черен дроб, телесни тлъстини. Богати на триглицериди са тлъстите животински меса и местни продукти. Натрупването на мастна тъкан води до инсулинова резистентност (нашите клетки отказват да използват естественото си гориво – глюкозата, за производство на енергия).

Липидните показатели се изследват в кръвта сутрин на гладно (след осем часа глад преди това). Ако те са извън препоръчваните стойности, се предприемат мерки за промяна в нездравословния начин на живот и ако това не е достатъчно, се назначават лекарства за тяхното понижаване с цел да се осигури профилактика на сърдечносъдовите заболявания.

Комбинацията от артериална хипертония, дислипидемия, наднормено тегло и затлъстяване, тютюнопушене и липса на редовна физическа активност е причина за 80-90% от исхемичните сърдечни събития (стенокардия, миокарден инфаркт) и 70-75% от мозъчните инсулти.

Novo Nordisk