И колата следи кръвната глюкоза


vd 01/06/2011

Вече и автомобилът може да следи нивото на кръвната ви глюкоза, благодарение на съвременните технологии. Американските фирми Medtronic (производител на инсулинови помпи) и Ford създадоха система, която измерва непрекъснато глюкозата с помощта на имплантиран подкожно сензор и подава сигнал по безжичен път (Bluetooth) към GPS екрана в колата.

Този GPS екран в повечето нови автомобили е всъщност екран на система за информация и забавление (infotainment на английски), през който се контролира не само навигацията, но и се получава информация за всичко, свързано с превозното средство и заобикалящата го среда, външните видео камери, музикалната система, мобилните телефони, компютър…

Всеки човек с диабет, който е изпадал в състояние на хипогликемия, както и неговите близки, знае за опасността от прекалено ниските нива на кръвната глюкоза, които водят до промени в мозъчната функция и реакция. Загубата на съзнание, нарушенията в зрението или дезориентацията са особено опасни при шофиране и могат да доведат до тежки катастрофи.

Новата система показва непрекъснато нивото на кръвната глюкоза на шофьора на екрана на арматурното табло и когато то се отклони от нор­мата, предупреждава със звуков и светлинен сигнал. Новото решение е все още в етап на изпитване.

Novo Nordisk