НПО вече е член на Европейския пациентски форум


vd 01/05/2011

Национална пациентска организация (НПО) беше приета през април за пълноправен член на Европейския пациентски форум (European Patients’ Forum – EPF). Само година след основаването си, НПО стана част от най-голямото пациентско обединение в Европа.

Членството в Европейския пациентски форум поставя изисквания за качество на дейността на избраните организации, за легитимност, представителност, демократичност, прозрачност и отговорност.

Европейски пациентски форум е неправителствена организация, която е ангажирана с проблемите на общественото здравеопазване в Европейския съюз. Основана през 2003 година, организацията има за цел да консолидира пациенсткия глас, като дефинира за свои водещи принципи солидарността и единството на европейското пациентско движение.

В момента в EPF членуват 46 организации, които са национални обединения на пациентски организации или организации, представляващи специфични заболявания. Тяхната цел е да постигнат равнопоставеност на пациентите по отношение на достъпа до лечение, качеството на здравното обслужване и зачитане правата на пациентите в държавите от Европейския съюз.

НПО е най-голямото пациентско обединение в България, към което до този момент са се присъединили над 60 национални пациентски организации и регионални партньорски сдружения. От юни 2010 НПО е призната от министъра на здравеопазването за национално представителна организация за защита правата на пациентите в България.

За контакти:

Адрес: София 1142, ул. Любен Каравелов 3

Тел.: +359 2/ 958 20 03, факс: +359 2/ 958 95 19

Електронна поща: office@npo.bg

Сайт: www.npo.bg

Гореща линия на Национална пациентска организация 0700 10 515 (всеки делничен ден от 11:00 до 17:00 часа на цената на един градски разговор от цялата страна)

Novo Nordisk