Избор на екип в болниците


vd 01/05/2011

В края на миналата година министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов предложи изборът на лекарски екип в болниците да струва от 350 лв. до 950 лв., като сумите да се различават в зависимост от цените на клиничните пътеки.

В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама колко могат да се искат от пациентите. Справка на здравното министерство показа, че на места те стигат и до 10 000 лв.

Новите правила за формирането на таксата за избор на екип ще залегнат в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите. Те ще трябва да се спазват от всяка болница независимо от нейната собственост, ако пациентите й са здравноосигурени и лечението им се покрива от здравната каса.

Занапред лечебните заведения ще имат право да формират две такси – избор на лекар и избор на екип. Пределните суми ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки.

Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата.

Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата.

За да се засили контролът, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга. Данните ще постъпват и в районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

Малко след встъпването си в длъжност Стефан Константинов призна, че има изнудване на пациентите чрез принудата да “изберат” екип и да платят за това. От години пациентските организации се оплакват, че под формата на формуляр за избор на екип болните масово са принуждавани да плащат за операции.

Novo Nordisk