БЪЛГАРИТЕ ИМАТ ВИСОК ХОЛЕСТЕРОЛ


vd 01/05/2011

Проведеното на 10 април тази година безплатно изследване в столичния Южен парк показа много тревожни резултати по отношение на стойностите на холестерола. Данните при 241 изследвани доброволци (от тях – 127 жени и 87 мъже) показват, че близо половината са с рискови и високи нива на холестерола – 49.07%.

Стойностите на холестерола, използвани за прове­ж­дане на анализа, са съответно: норма<5.2; риск: 5.2-6.2; висок риск: >6.2 ммол/л).

Жените са по-застрашени от мъжете – 54.33% от жените са с високи и рискови нива на холестерола, а от мъжете – 41.37%. В групата с най-високи нива на холестерол (над 6.2 ммол/л) също преобладават жените – 18.9% в сравнение с 10.34% от мъжете.

Novo Nordisk