Ще има ли по-голяма социална справедливост през 2011?


vd 01/02/2011

На 20 февруари отбелязваме Световния ден на социалната справедливост, като 2011 е третата поредна година, през която насочваме вниманието си към тази „болна” сфера.

За уебсайта на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg/bg/index.asp) четем, че „социалната справедливост означава и повече социална сигурност за най-уязвимите”. През настоящата година, над 12% от брутния вътрешен продукт ще бъде насочен за осигуряване на издръжка на българските пенсионери, социално слабите, семействата с деца, хората с увреждания.

Социалните работници

Социалните работници водят цялата документация за отпускането и начисляването на различни видове помощи – за хора с увреждания, за социално слаби, помощи за деца, еднократни помощи, като се придържат към съответните нормативни документи – за социално подпомагане, за интеграция на хората с увреждания, за семейните помощи за деца, Наредбата за енергийните помощи.

Novo Nordisk