Нов информационен център за пациенти


vd 01/02/2011

През февруари започна работа Информационен център в помощ на пациентите. Центърът бе сформиран във връзка с трансфера на лекарства по Наредба 34 от Министерство на здравеопазването към Национална здравноосигурителна каса и въвеждането на нови процедури за получаването им.

Информационният център на Национална пациентска организация е създаден за да се улеснят и обучат пациентите за работа с новите процедури, да се намали вероятността за възникване на административни пречки и да се обезпечи безпроблемното преминаване на лекарствата от МЗ към НЗОК.

От 1 март 2011 по новите процедури ще се отпускат лекарствата за следните заболявания: акромегалия и хипофизарен гигантизъм, белодробна хипертония, болест на Фабри, кистозна фиброза, болест на Гоше, болест на Уилсън, сърдечно, бъбречно и чернодробно трансплантирани пациенти, хипопитуитаризъм, синдром на Търнър, синдром на Прадер-Вали, злокачествено новообразувание на млечната жлеза, злокачествено новообразувание на ендометриума, злокачествено образувание на простатната жлеза, бета-таласемия и вродени коагулопатии.

На информационния сайт на Национална пациентска организация www.npo.bg е разработена специална секция, която съдържа изчерпателна информация за реда за отпускането на лекарства за всяко отделно заболяване, описание на необходимите документи, както и къде и как да бъдат подадени, към кого да се обърнат пациентите при възникване на проблем, къде и как ще става получаването на лекарствата.

Всички необходими образци на документи за различните заболявания са в секцията Проекти на сайта на НПО в PDF формат.

На горещата линия на Национална пациентска организация 0700 10 515 (всеки делничен ден между 11:00 и 17:00 часа, на цената на един градски разговор от цялата страна) медицинските консултанти на Национална пациентска организация ще информират пациентите за новите изисквания и ще оказват съдействие при необходимост от разясняване на процедурите.

Информационният център ще продължи да функционира и във връзка с плановете на МЗ за прехвърляне на други лекарства за онкологично болни и хемодиализирани към НЗОК.

За целта вече са сформирани работни групи към МЗ. Представители на пациентите в работните групи са Теодора Захариева от Български пациентски форум и д-р Станимир Хасърджиев от Национална пациентска организация.

Националната пациентска организация призовава всички, засегнати от реформата, незабавно да започнат да набавят необходимите документи, тъй като е възможно в началото да възникнат административни затруднения поради големия брой пациенти, които трябва да се обработят за кратки срокове.

За повече информация:

Румяна Величкова

Тел.: 0879 44 99 92 или 0700 10 515

E-mail: office@npo.bg

Novo Nordisk