„Изкуствен панкреас” за бременни с диабет тип 1


vd 01/02/2011

Използването на „изкуствен панкреас” по време на бременността може да намали броя на мъртвородени плодове от жени с диабет тип 1, както и рисковете за новородените им бебета, показаха резултатите от британско проучване, публикувани в специализираното списание Diabetes Care.

„Изкуственият панкреас” (на снимката) е комбинация от система за постоянно наблюдение (мониториране) на глюкоза в кръвта и система за постоянна подкожна доставка на инсулин (инсулинова помпа), като инжектирането на инсулин от помпата се контролира автоматично в зависимост от отчетените стойности на кръвната глюкоза.

Това става с помощта на интегриран компютър, който подава команди към инсулинова помпа, а тя доставя инсулин съгласно получената информация. И двете електронни устройства се използват поотделно от много хора с диабет тип 1.

„Успяхме да докажем, че изкуственият панкреас помага да поддържаме практически нормални нива на кръвната глюкоза при бременните жени с диабет тип 1, което е много обещаващо,” заяви ръководителката на проучването д-р Хелън Мърфи от Кеймбриджкия университет.

Предишни изследвания показаха, че използването на изкуствен панкреас през нощта при деца с диабет тип 1 подобрява значително контрола на кръвната глюкоза и намалява честотата на нощните хипогликеми.

Настоящото проучване е установило, че бременни жени с диабет тип 1 могат с помощта на изкуствен панкреас също да поддържат нива на кръвната глюкоза в препоръчваните граници поне 10 часа в денонощието. Това увеличава шансовете за раждане на живи и без отклонения от нормата бебета.

Бременността е рискова при жени с диабет, защото свързаните с нея хормонални промени, затрудняват контрола на кръвната глюкоза, особено нощем.

Поради големите отклонения (пикове и спадове) на глюкозните нива, жените с диабет имат пет път по-висок риск за мъртвородени плодове, а бебетата им са три пъти по-често с вродени дефекти на различни органи и системи (най-често сърдечни пороци).

По-висока е и честота на преждевременните раждания или на новородените с по-голямо тегло и размери за възрастта (явлението с нарича макрозомия). Раждането по естествен път на голямо бебе е свързано с висок риск за травми (както на майката, така и на новороденото), поради което се прибягва до по-ранно родоразрешение или до цезарово сечение (изваждане на плода по оперативен път).

Недоносените или родените по оперативен път бебета имат по-висока честота на дихателни проблеми, които налагат интензивни грижи. Освен това, бебетатата на майките с диабет са застрашени от хипогликемия непосредствено след раждането.

Поради това, контролът на кръвната глюкоза трябва да бъде толкова перфектен, че бебето „да не разбере”, че расте в утробата на майка с диабет. При висока кръвна глюкоза на майката, то се прехранва, защото усвоява нормално глюкозата (панкреасът на плода произвежда повече инсулин в сладка среда, което води до прекомерен растеж – макрозомия).

Неконтролираният при майката диабет повишава риска на нейното дете не само през неонаталния период, но и години по-късно поради по-честото развитие на затлъстяване, нарушен глюкозен толеранс и преждевременни сърдечносъдови заболявания. Затова лекарите често казват, че „захарният диабет самопроизвежда захарен диабет…”

„Това проучване е чудесен пример как настоящите технологии могат да бъдат адаптирани, за да направят живота на повече хора с диабет по-добър,” заяви Iain Frame, директор за изследванията на британската диабетна асоциация Diabetes UK, която частично финансира изследването.

Изкуственият панкреас измерва на всеки три минути нивата на глюкозата в междуклетъчната течност с помощта на имплантиран под кожата сензор. Чрез радиочестотен трансмитер, сензорът прехвърля по безжичен път отчетените стойности на компютър, който изчислява най-подходящата доза инсулин. Съобщава я на инсулиновата помпа, която я влива в организма с помощта на катетър, чиято игла също е имплантирана подкожно.

Тъй като имитира напълно дейността на нормалния панкреас, компютаризираният вариант на пълна интеграция между система за непрекъснато измерване на глюкозата и система за постоянна подкожна инфузия на инсулин (инсулинова помпа) премахва риска за хипо- и хипергликемии (пикове и спадове на кръвната глюкоза извън нормалните граници).

Инсулинът бе откритието на 20-и век, изкуственият панкреас (устройство с „изкуствен интелект”) е продукт на смарт технологиите на 21 век…

Novo Nordisk