Нужди на децата с диабет на различна възраст01/10/2010

При малките деца с диабет тип 1 основните проблеми са свързани с капризния начин на хранене и непредвидимата физическа активност, които са типични за тази възраст. Освен това, малчуганите имат по-висока инсулинова чувствителност, както и по-често боледуват от остри инфекции.

За родителите на малки деца с диабет тип 1 основните проблеми са: затруднение да постигнат баланс между дозата на инсулина, храната и физическата активност поради непредвидимото и капризно поведение на детето, страхът от нощни хипогликемии и социалната изолация.

Тежестта на първия проблем се намалява с използването на бързодействащи инсулинови аналози, които могат да бъдат инжектирани по време на хранене или дори непосредствено след това, когато вече се знае колко въглехидрати e погълнало сладкото мъниче.

Контролът на кръвната глюкоза е като „ходенето по тънък лед”, поради което родителите с малък опит се нуждаят от постоянна възможност да се посъветват (по мобилен телефон или чрез имейл) с педиатър-диабетог.

Контактът с родители, които вече са минали този етап от живота с диабет тип 1 и имат богат сладко-горчив опит, също е от голяма полза. В това отношение могат да помогнат местните диабетни асоциации и дружества.

Семействата с по-дълъг диабетен „стаж” могат да помогнат също така за излизане от социалната изолация на родителите-новобранци, както и за преодоляване на гнева от типа „защо точно на нас се случи”, страха, отчаянието и чувството на вина.

Споделянето на един мъчителен проблем със събратя по съдба или с близки приятели помага за разтоварване от напрежението и за нов, по-оптимистичен поглед върху бъдещето.

Novo Nordisk