Контрол на диабет тип 2 чрез хирургия?


vd 01/10/2010

Нова оперативна интервенция, наречена диспозиция на илеума (промяна на мястото на крайната част на тънкото черво), може да постигне пълен контрол на диабет тип 2 при 95% от случаите, смята бразилски хирург, разработил тази техника.

Чревни хормони (инкретини), секретирани от тънкото черво в отговор на постъпилите в него хранителни частици, играят важна роля в обмяната на веществата, тъй като командват панкреаса да секретира инсулин и по този начин да осигури храна (глюкоза) за клетките. Освен това, отделяне на чревните хормони води до намаляване на апетита (по-бързо засищане).

Операцията се извършва лапароскопски (без да се отваря целият корем) и може да доведе до излекуване на диабет тип 2, смята също бразилският хирург.

Екипът е извършил 700 операции, при които крайната част на тънкото черво (илеума) е била свързана с малка, по-горна част на червото, в които хранителните частици попадат най-бързо след всяко ядене.

Тази част на червото секретира незабавно хормона, наречен глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1), който от своя страна задейства бета-клетките на панкреаса да произведат нужното количество инсулин.

Промяната в позицията на финалната част на тънкото черво води и до други благоприятни ефекти като: понижаване на нивата на холестерола, подобряване на бъбречната функция, загуба на излишното тегло и намаляване на небходимостта от лекарства за контрол на кръвната глюкоза.

Пациентите с диабет тип 2 от десет години, тези, които използват различни медикаменти за понижаване на кръвната глюкоза или страдат от свързани със заболяването усложнения, са идеалните кандидати за подобна оперативна корекция, която струва около $8500.

Друг е въпросът дали е подходяща идеята да се подлагаме на хирургична интервенция, само защо ни липсва воля да спазваме диета и да се движим редовно – две мерки, които имат доказан благоприятен ефект върху обмяната и здравето на всеки човек

Novo Nordisk