Световен ден на диабета – 14 ноември 2010


vd 01/08/2010

2010 е втората година от петгодишната кампания „Диабетно обучение и превенция” – тема, избрана от Международната диабетна федерация и Световната здравна организация, която обхваща периода 2009-2013.

„Да контролираме диабета. Сега” – това е мотото на кампанията, която е адресирана до всички, които са отговорни за диабетните грижи.

Кои са отговорните участници?

1. Хората с висок риск да развият диабет тип 2 – те трябва да повишат своите познания за доказаните от науката нелекарствени методи за превенция на заболяването.

Промяната в нездравословния стил на живот чрез диета с ограничен прием на мазнини и повишена физическа активност може да намали риска за развитие на диабет тип 2 с 58%.

Хората с коремно затлъстяване трябва да намалят обиколката на талията си като загубят част от натрупаните тлъстини в тази област.

2. ”Сладките хора” трябва да бъдат обучени как да контролират по-добре нарушението си обмяната – това е най-важната стъпка за превенция на диабетните усложнения и удължаване на активния живот. Целта е да се спечелят повече години без сериозни здравни проблеми и болнично лечение.

3. Политиците и държавните здравни администратори трябва да дадат „зелена вълна” на икономически ефективните стратегии за превенция и контрол на диабета и да подкрепят финансово програмите за диабетно обучение, включително от квалифицирани в тази област диетолози.

Качественото диабетно обучение е крайъгълният камък за контрол на заболяването. Хранителният режим е един от трите незаменими елемента в нейното лечение.

Целта на кампанията е да се намали невежеството (незнанието) по отношение на диабета.

1. Обществото и хората с висок риск за развитието на диабет трябва да увеличат познанията си за рисковите фактори, признаците и симптомите на това заболяване. Неговото ранно диагностициране спасява живот.

2. Програмите за диабетна превенция и обучение са лесни за изпълнение и са икономичести ефективни. Те могат да отложат изявата на диабета във времето, както и да понижат риска за развитието на неговите късни усложнения.

Това означава да се намали заболеваемостта и нуждата от сложно и скъпо високоспециализирано лечение – например, инвазивна диагностика (коронарни ангиографии) и инвазивни интервенции – поставането на стентове (метални мрежички в мястото на стеснение или запушване на коронарните, или сънните артерии), ампутации на крайници, хемодиализа, бъбречна трансплантация, лазерна терапия поради напреднала диабетна ретинопатия…

3. Всяко дете може да се разболее от диабет тип 1 (тази форма на болестта се дължи на нарушение в имунната му система). Важно е да се познават алармиращите прояви на болестта, за да може тя да бъде открита колкото е възможно по-рано. На този етап вече са загинали около 90% от общото количество инсулин-произвеждащи (бета-клетки) в панкреаса.

Постигането на ранен метаболитен контрол понижава риска за появата на диабетна кетоацидоза (остро и опасно за живота усложнение, дължащо се на липсата на собствена секреция на инсулин). Ранното постигане на добър контрол на диабет тип 1 с екзогенен инсулин има както незабавни, така и дългосрочни предимства.

Незабавните предимства на заместителното лечение с инсулин е, че все още живите бета-клетки (около 10%) в панкреаса се съхраняват по-дълго време и съответно продължават да секретират малки количества собствен инсулин. Този благоприятен процес понижава риска за остри усложнения като хипер- или хипогликемии.

Краткосрочната полза от ранния контрол на диабет тип 1 е, че се удължава „меденият месец” – това е периодът, през който се постига много добър контрол на кръвната глюкоза при минимална нужда от външен инсулин (понякога под 1 единица на ден).

Всеки „меден месец” има край. След този период настъпва повишаване на нуждите от външен инсулин, тъй като вече не са останали живи бета-клетки, които да секретират необходимия за поддържане на живота хормон.

„Меденият месец” с диабет тип 1 има различна продължителност при всяко дете или юноша, в зависимост от това колко агресивна е имунната им система към собствените бета-клетки, както и колко усилено трябва да работят все още живите бета-клетки.

Помощта от наша страна за постигането на добър контрол на кръвната глюкоза при детето с изявил се диабет тип 1 дава възможност на неговите живи бета-клетки да се отбременят от допълнителното натоварване (при останали само 10% бета-клетки, вместо 100% при децата без диабет, е ясно, че една клетка трябва да работи за десет).

Затова е разумно да подкрепим тази клетка с помощта на външен инсулин, диета и физическа активност („три коня” за контрол на кръвната глюкоза), вместо да търсим „цяр” от екстрасенси, билкари или други алтернативни лечители. Поведението ни в раната фаза на диабет тип 1 има ключово значение за бъдещето на сладкия малък пациент.

„Меденият месец”, настъпващ при някои от децата след началната изява на диабет тип 1, създава измамно чувство, че диабетът е „излекуван”. Ако този сравнително спокоен период съвпадне със сеансите при екстрасенси или приема на билки, то при родителите се създава погрешното и опасно за живота на детето убеждение, че могат да преустановят инсулина – грешка, която може да бъде фатална, като обикновено са заплаща с появата на диабетна кетоацидоза! Всеки човек се учи от грешките си, но защо трябва вашите деца да бъдат потърпевши?

Родители, защо не споделите горчивия си опит със самозвани лечители на диабет тип 1 с други родители, за да ги предпазите от вашата грешка? Защо не реагирате чрез масовите медии или не напишете писмо до здравното министерство, за да се вземат наказателни мерки срещу шарлатаните, които са ви обещали да излекуват диабет тип 1 и са ви взели пари?

Не е ли крайно време всеки алтернативен „лечител” на диабет тип 1 да заплаща нанесените от него финансови щети на здравната система – най-малко допълнителните разходи на болниците за интензивно лечение на настъпилото спешно и опасно за живота състояние като диабетна кетоацидоза?

Дългосрочните ползи от незабавното постигане на добър контрол на диабета (веднага след поставянето на диагнозата) са, че се създава „метаболитна памет”, която има трайно благоприятно влияние върху честотата на късните диабетни усложнения на очите, бъбреците и нервите.

4. Насладете се на активния живот (това означава да обикнете физическото движение по половин час най-малко пет дни в седмицата и здравословното хранене, което е от полза за цялото ви семейство).

Вземете мерки за превенция и контрол на диабета и отлагане на неговите късни усложнения. Сега! Утре зависи от вашето поведение днес.

Novo Nordisk