Дебели сме и това е опасно!01/06/2010

Два милиона от възрастното население в страната е със свръхтегло, а един милион са със затлъстяване. Над 200 000 деца са с наднормени килограми. Със затлъстяване са 67 000. Това е статистика на съвременното българско общество, съобщена от доц. д-р Пламен Димитров, заместник-директор на Националния център за опазване на общественото здраве.

– 10.8 % от децата от 1 до 5 години са с наднормено тегло. От тях 8% са със свръхтегло и 2.8% – със затлъстяване

– 30.6% от първокласниците са с наднормено тегло. От тези деца със свръхтегло са 17%, а със затлъстяване – 13.6%

– тревожно се увеличава броят на децата и подрастващите със стеатоза (отлагане на мазнини) в черния дроб, която води до ранното развитие на неалкохолно хронично чернодробно увреждане (неалкохолен стеатохепатит и цироза)

– при мъжете (на възраст от 18 до 60 години) разпространението на свръхтеглото нараства от 32% през 1998 до 34.3% през 2004

– при жените (на същата възраст и за същия период от време) разпространението на свръхтеглото нараства от 21.7 до 26.6%

– честотата на случаите със затлъстяване също нараства: при мъжете – от 9 на 14% и при жените – от 6 на 11.8%

Тази година Европейския ден за борба със затлъстяването премина под мотото „Пет до десет процента за по-здрава Европа”. Целта е хората да редуцират теглото си с пет до десет процента. По този начин те могат да понижат своя риск за развитието на захарен диабет, както и на сърдечносъдови и други заболявания.

Българските специалисти подкрепят призива на Европейския парламент за:

– официално признаване, че затлъстяването е хронично заболяване в държавите -членки на ЕС

– постигане на достатъчно информираност за проблема от най-ранна детска възраст

– осигуряване на възможности за спорт и двигателна активност в училищата

– стимулиране на населението в активна и зряла възраст за участие в дейности по поддържане на добра физическа форма и идеално тегло.