Възпитание на чувствата01/02/2010
Негативните емоции като гняв или тъга оказват нежелано действие върху контрола на кръвната глюкоза при тиинейджърите с диабет, смятат психолозите. Обратно – радостта, очакването за нещо забавно или приятно, чувството на щастие или успех могат да подобряват резултатите. Участниците в проучване (юноши с диабет тип 1) са описвали в продължение на две седмици своите чувства в дневник, където са отбелязвали и измерените стойности на кръвната си глюкоза през същия период от време. Съпоставката е показала, че негативните и позитивните емоции имат различно влияние върху нивото на кръвната глюкоза.