Възпитание на чувствата


vd 01/02/2010

Негативните емоции като гняв или тъга оказват нежелано действие върху контрола на кръвната глюкоза при тиинейджърите с диабет, смятат психолозите.

Обратно – радостта, очакването за нещо забавно или приятно, чувството на щастие или успех могат да подобряват резултатите.

Участниците в проучване (юноши с диабет тип 1) са описвали в продължение на две седмици своите чувства в дневник, където са отбелязвали и измерените стойности на кръвната си глюкоза през същия период от време.

Съпоставката е показала, че негативните и позитивните емоции имат различно влияние върху нивото на кръвната глюкоза.

Novo Nordisk