Риба на трапезата01/02/2010
Хората с диабет, които изяждат две порции риба всяка седмица, имат по-ниска честота на протеинурия (макроалбуминурия) със 78% в сравнение с тези, които предпочитат да консумират други видове месо, показаха резултатите от проучване във Великобритания. Микроалбуминурия развиват над 20% от сладките хора в сравнение с половината от останалите. Честотата на макроалбуминурията е съответно 8% спрямо по-малко от 1% при хората без диабет. Проучването на хранителните навици е показало, че консумацията на две порции риба на седмица намалява риска за макроалбуминурия при пациентите с диабет като няма подобно благоприятно влияние при другите участници. Протеинурията представлява наличието на белтък (албумин) в урината и е един от основните симптоми на бъбречните заболявания. Развива се в два стадия: - микроалбуминурия = начална нефропатия = наличие в урината на 30 и повече милиграма (мг) албумин за 24 часа - макроалбуминурия = изявена нефропатия = наличие в урината на повече от 300 милиграма (мг) албумин за 24 часа. Намаляването на протеинурията има защитен ефект за бъбреците. Мерките в тази област включват оптимизиране на контрола на кръвната глюкоза и кръвното налягане. Лекарите могат да назначат и медикамент за понижаване на кръвното налягане, който да забави прогресирането на бъбречното увреждане.