Цените на инсулините на Ново Нордиск не са повишени и няма да бъдат повишавани


vd 01/12/2009

Цените на инсулините на Ново Нордиск са такива, каквито са регистрирани от Комисията по цените – най-ниските цени от осемте референтни за България държави.

От 1-ви декември 2009 г. пациентите, лекувани с човешки инсулини на Ново Нордиск, ще трябва да доплащат разликата между регистрираната им цена и референтната стойност за групата, заплащана от НЗОК. Сега тази разлика е 96 ст. на пълнител (4,80 лв. на опаковка). Тази мярка е необходима, за да могат човешките инсулини на Ново Нордиск да бъдат внасяни и разпространявани в България.

Въвеждането на доплащане е следствие от групирането на човешките инсулини на трите фирми производители, при което цената на най-евтиния медикамент в групата става референтна за цялата група.

Пациенти, които не могат или не желаят да доплащат за инсулина си, ще трябва да се обърнат към лекуващия ги ендокринолог за смяна на терапията и обучение за работа с друго инжектиращо устройство.

Ново Нордиск ще продължи да осигурява безплатни инжектиращи устройства и игли за всички пациенти, лекувани с инсулини на компанията.

Ново Нордиск Фарма ЕАД

Novo Nordisk