От догодина ще се избира втори здравен фонд


vd 01/12/2009

Предлагаме ви интервю с министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев, публикувано през ноември във в. Дневник. Вестниците Дневник (www.dnevnik.bg) и Капитал (www.capital.bg) отразяват обективно здравната реформа в България

България се готви да въведе от 2011 г. модел на здравно осигуряване от три стълба. При него основният пакет от медицински услуги ще се поеме от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), но ще се въведе и задължително допълнително осигуряване, както и трети, доброволен стълб, които ще се поемат от частните здравни фондове.

По този начин на практика ще започне дълго отлаганата здравна реформа. Тя ще включва и преструктуриране на болниците, като част от тях ще отпаднат от пазара на медицински услуги.

– Министър Нанев, защо управляващите се спряха на тристълбовия модел на здравно осигуряване?

– Избрахме този модел след дълги обсъждания и след като стигнахме до извода, че при сегашните условия това би била най-социално поносимата реформа в сектора.

Това е един плавен преход към нещо по-съвременно и радикално, който ще продължи няколко години и при който ще се даде възможност да се съчетаят ползите от общественото и частното здравно осигуряване. Ние предлагаме на обществото да го разгледа, за да чуем мнението на различни експерти.

– Това означава ли, че след това вече ще се мисли за пълна демонополизация на касата и равнопоставеност с частните фондове?

– Точно така. Идеята е да направим плавен преход към личната активност на гражданите, за да може примерно след пет години да им предложим да избeрат между здравната каса и частните фондове.

Сега просто няма как да бъде предложен такъв избор, а няма и кой на българския здравноосигурителен пазар да конкурира касата. В момента българският гражданин чувства здравното осигуряване като някаква бюрократична процедура, а не като негово лично участие в системата.

По-голямата част от хората смятат, че държавата е тази, която плаща, и че тя е длъжна да го прави, а те може и да не се осигуряват. Или пък щом се осигуряват с минимални средства, са длъжни да получат всички медицински услуги.

Това разбиране е сериозно препятствие за здравеопазването, което трябва да бъде преодоляно чрез този преходен здравноосигурителен модел.

– Това означава ли, че ще следваме точно развитието на холандския модел на здравно осигуряване?

– Не само Холандия, но и още доста страни в Европа са имали тристълбов модел в даден период от време и те исторически са доказали, че за да направиш нещо по-модерно, трябва да преминеш през този етап на развитие.

Така че това е един необходим етап от развитието на здравната система, който е възможен, без да е рисков, и който би довел до позитиви. Друг е въпросът, че трябва да поставим много сериозни изисквания към участниците на пазара, за да няма съмнения в тяхната коректност, възможности, ресурс, потенциал, етика и т.н.

– Смятате ли, че увеличението на здравната вноска с 2% ще може да покрие допълнителните услуги, които сега не се плащат от здравната каса?

– По-високата здравна вноска ще може да покрие по-сериозен пакет от медицински услуги. Той ще бъде изготвен на базата на приоритетите на здравеопазването и ще включва лечението на социално значимите заболявания.

Задължителният пакет ще се плаща от здравната каса и част от него – от здравните фондове, като не сме фиксирали, че точно 2% от здравната вноска ще отиват за тях. Може да е 1% или пък 3%. Всичко е въпрос на разчети, и то след остойностяването на медицинските услуги и въвеждането на диагностично свързаните групи.

Вече при доброволното здравно осигуряване трябва да има индивидуални пакети, които фондовете ще могат да предлагат на клиентите си. Задължителният пакет трябва да гарантира една добра основа за лечението на всички граждани.

Разбира се, винаги ще стои въпросът защо правим втори стълб и включваме частните здравни фондове и не може ли тези допълнителни 2% здравна вноска да отидат в здравната каса. Категоричен съм – не го правим за съществуването на частните фондове.

Поставяме строги изисквания към тях, за да има дисциплина и гаранция за клиентите. Определили сме, че те трябва да изпълняват обществени функции, да работят без печалба във втория стълб и да докажат преимуществата на частното здравно осигуряване.

За мен е безспорно, че то има качества, които не притежава общественото осигуряване – личният контакт с пациента, възможности за информация, съвети, насочване към по-добри специалисти.

Даваме възможност частните фондове да имат два лиценза – един за задължителното здравно осигуряване и втори за доброволното, където ще имат право на печалба и няма да се ограничават частните инициативи.

Ето затова бихме искали да са на две места здравните вноски на хората, за да можем да дадем възможност на частната инициатива да докаже своите предимства. Освен това очакваме това да подобри контрола в системата, защото частниците са доста по-гъвкави, по-отговорно биха подходили при изразходването на средствата от здравните вноски. Строгите изисквания пък ще гарантират, че няма да има фалити.

– Откога трябва да започне записването на гражданите във втори здравен фонд?

– Изборът на фонд трябва да започне от март-април 2010 г., за да може до края на годината всеки да си е избрал къде да се осигурява. От началото на 2011 г. ще могат да се акумулират приходи и от март 2011 ще започнат директните разплащания, ако, разбира се, имаме и съгласието, и волята вноската да се увеличи с 2%.

– Възможно ли е да бъде освободен от 2011 г. прословутият резерв на здравната каса?

– Не мисля, че е моя работа да коментирам този резерв, но все пак искам да кажа, че за мен той на практика не съществува. Това са пари от трансфери на държавата за здравноосигурителни плащания на деца, пенсионери и социално слаби, които е трябвало да бъдат отделяни и прехвърляни по сметка на касата, но не са превеждани изобщо на НЗОК.

Превеждана е само малка част и тя е изразходвана. И това традиционно е правено години наред, и то в условия на икономически просперитет. За съжаление в условия на икономическа криза няма как нещата да се променят, защото няма откъде да дойдат парите.

– Тогава откъде ще дойдат тези допълнителни 350 млн. лв. за болниците, които обещаха управляващите?

– Разчитаме на по-добра събираемост на здравните вноски. Разчитаме данъчните вземания също да се увеличат и освен това разчитаме, че ще има движение напред на икономиката от средата на следващата година. Освен това всичките 8% здравна вноска ще влизат в системата, защото досега са влизали реално 6%.

– Защо решихте, че отпадането на 70-80 болници трябва да стане по административен, а не по пазарен път?

– Отпадането им вече е започнало и то става по пазарен път. Доста болници са принудени да затворят по няколко причини – недостиг на кадри, на техника, липса на пациенти и оттам на финанси.

Много от тях, за да поддържат сградите си и да плащат заплати, неоснователно трупат дългове и се декапитализират. Сега собственикът – държавата или общината, трябва да реши какво да прави с тези дългове.

Министерството няма да определя кои болници трябва да отпаднат, но ние ще изработим критерии, по които здравната каса ще сключва договори с лечебните заведения. Това ще пресее болниците. Няма нищо лошо и да бъдат приватизирани, ако има желаещи, но на този етап такива като че ли няма.

Ролята на министерството е в някои райони, където има вероятност да фалира болницата, а тя е необходима за населението, да я подкрепим. Така че механизмите са повече пазарни, но ще бъде необходима и регулацията на държавата, за да се запазят някои болници.

Novo Nordisk